Pedagógus-továbbképzés

"Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás" blended típusú továbbképzés

Időpont: 2019.05.01- 2019.07.30. között (terepi program: 2019.07.04-08., Mecsek és környéke)

Minimum létszám: 10 fő

Maximum létszám: 30 fő

A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.

A képzés azonosítója: 9-212/2018

Érdeklődni lehet: Barta Károly egyetemi docens, barta@geo.u-szeged.hu, 36-62-544317

Jelentkezési határidő: 2019. április 10.


A program célja:


a) A résztvevő középiskolás tanárokat a szakmai kirándulások/osztálykirándulások keretében elérhető olyan szakmai programokkal ismertetni meg, amelyek csak az utóbbi 5-10 évben állnak rendelkezésre vagy rendhagyóak/újszerűek.


b) Részben a terepi programokhoz kapcsolódóan, részben pedig a középiskolai törzsanyaghoz kapcsolódóan szakmai ismeretbővítés.


c) A középiskolás tanárok szemléletformálásán keresztül erősíteni a földrajz társadalmi megítélésében a földrajz új szerepköreit, mint a környezetvédelmi szemlélet kialakítása, a globális problémák és folyamatok megértése.


d) A terepen, középiskolában is alkalmazható módszerek megismertetése a tanárokkal a szakmódszertani ismeretek bővítésén keresztül


FELHÍVÁS