Tudományos Diákkörrel kapcsolatos információk

A Földrajzi és Földtudományi Intézet nagy gondot fordít a Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységre, melyet a szakterületi felelős oktató fog össze. A diákköri munka a témavezető oktatókhoz kötődően folyik, ezt a munkát koordinálja Intézeti szinten a szakterületi felelős. A kiemelkedő hallgatók eredményeikkel számos szakmai konferenciára is eljutnak, illetve több publikációjuk is megjelenik évente.


Az egyetemi hallgatókkal igyekszünk minél korábban megismertetni a TDK tevékenység lényegét, bemutatjuk a kutatási témákat. TDK-ciklusonként általában két, esetenként három helyi TDK-forduló kerül megrendezésre, mely során szakmai zsűri értékeli a dolgozatokat és az előadásokat. Csak a zsűri által megfelelőnek ítélt dolgozatokat küldjük tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Az OTDK-kon Intézetünk rendszeresen 20-30 dolgozattal vesz részt, melyek bő harmada díjat nyer vagy dicséretben részesül. Az Intézet rendszeresen részt vesz az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciákon is.


A hallgatók eredményeit tekintve az elmúlt három OTDK-n (2015-2019) 11-en országos első, 12-en második helyezést értek el, 14-en különdíjban, vagy kiemelt dicséretben részesültek. Évente mintegy 15 hallgató részesül valamilyen díjazásban az OTDK különböző szekcióiban, ezzel mind a kar intézetei, mind országosan a földrajzi-földtudományi képzőhelyek közül A Földrajzi és Földtudományi Intézet az egyik legeredményesebb.


Az OTDK kétéves ciklusok szerint működik, minden páratlan év tavaszán rendeznek Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az országos konferenciára a nevezési jogot azok a hallgatók nyerhetik el, akik eredményesen szerepelnek valamely, a kar által szervezett helyi (egyetemi) diákköri fordulón. A helyi diákköri fordulókat az OTDK-t megelőző év tavaszán (április vége – május eleje) és őszén (november vége) rendezzük, kivételes esetben azonban az OTDK-t másfél évvel megelőző őszön is tart az Intézet helyi konferenciát.


A diákköri munka a tanszékeken, a témavezetők vezetésével folyik, a hallgatók ezzel kapcsolatos információkat a tanszéken, a tanszéki diákköri felelősöktől vagy közvetlenül az oktatóktól szerezhetnek. Az OTDK-ról, a nevezési feltételekről, illetve egyéb szervezési kérdésekről az Intézeti TDK-felelős tud bővebb tájékoztatást adni.


Földrajzi és Földtudományi Intézeti TDK-felelős: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens


SZTE TTIK Tudományos Diákkör információk

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács