Tudományos Diákkörrel kapcsolatos információk

A Földrajzi és Földtudományi Intézet nagy gondot fordít a Tudományos Diákköri (TDK) tevékenységre, melyet a szakterületi felelős oktató fog össze. A diákköri munka a témavezető oktatókhoz kötődően folyik, ezt a munkát koordinálja Intézeti szinten a szakterületi felelős. A kiemelkedő hallgatók eredményeikkel számos szakmai konferenciára is eljutnak, illetve több publikációjuk is megjelenik évente.


Az egyetemi hallgatókkal igyekszünk minél korábban megismertetni a TDK tevékenység lényegét, bemutatjuk a kutatási témákat. TDK-ciklusonként általában két, esetenként három helyi TDK-forduló kerül megrendezésre, mely során szakmai zsűri értékeli a dolgozatokat és az előadásokat. Csak a zsűri által megfelelőnek ítélt dolgozatokat küldjük tovább az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK). Az OTDK-kon Intézetünk rendszeresen 20-30 dolgozattal vesz részt, melyek bő harmada díjat nyer vagy dicséretben részesül. Az Intézet rendszeresen részt vesz az Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferenciákon is.


A hallgatók eredményeit tekintve az elmúlt három OTDK-n (2019-2023) 9-en országos első, 12-en második helyezést értek el, 17-en különdíjban, vagy kiemelt dicséretben részesültek. Évente mintegy 15 hallgató részesül valamilyen díjazásban az OTDK különböző szekcióiban, ezzel mind a kar intézetei, mind országosan a földrajzi-földtudományi képzőhelyek közül A Földrajzi és Földtudományi Intézet az egyik legeredményesebb (lsd. Országos Tudományos Diákköri Konfereniákon elért eredmények).


Az OTDK kétéves ciklusok szerint működik, minden páratlan év tavaszán rendeznek Országos Tudományos Diákköri Konferenciát. Az országos konferenciára a nevezési jogot azok a hallgatók nyerhetik el, akik eredményesen szerepelnek valamely, a kar által szervezett helyi (egyetemi) diákköri fordulón. A helyi diákköri fordulókat az OTDK-t megelőző év tavaszán (április vége – május eleje) és őszén (november vége) rendezzük, kivételes esetben azonban az OTDK-t másfél évvel megelőző őszön is tart az Intézet helyi konferenciát.


A diákköri munka a tanszékeken, a témavezetők vezetésével folyik, a hallgatók ezzel kapcsolatos információkat a tanszéken, a tanszéki diákköri felelősöktől vagy közvetlenül az oktatóktól szerezhetnek. Az OTDK-ról, a nevezési feltételekről, illetve egyéb szervezési kérdésekről az Intézeti TDK-felelős tud bővebb tájékoztatást adni.


Földrajzi és Földtudományi Intézeti TDK-felelős: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens


SZTE TTIK Tudományos Diákkör információk

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Országos Tudományos Diákköri Tanács