SZTE FFI 2023. november

2023. november 28.

2023. november 24-én tartotta meg az OTDT a 36. OTDK befejezése alkalmából rendezett kitüntetés átadó ünnepi ülését a Zeneakadémián.

A Földrajzi és Földtudományi Intézet - Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék oktatója, Dr. M. Tóth Tivadar, tanszékvezető egyetemi tanár is kitüntetésben részesült, akit a tudományos diákköri tevékenységet segítő munkájáért Mestertanár Aranyéremmel jutalmaztak.

2023. november 27.

A VIII. Szegedi Jótékonysági Félmaratonon az SOS Gyermekfalvakban élők megsegítéséért futott a intézet támogatásával két 4 fős váltócsapatunk. A húsz induló váltóból Futóáramlás nevű csapatunk a 6. (Dr. Bozsó Gábor, Ladányi Lili, Dr. Molnár Gergely, Dr. Szanyi János), Futóhomok nevű csapatunk a 7. helyen végzett (Csató Szilvia, Dr. Kovács Ferenc, Dr. Schubert Félix, Dr. Sipos György). A futás Dr. Gál Tamás logisztikai segítsége nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönjük!

2023. november 16.
2023. november 15.

A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete ingyenes egyetemi előkészítő tanfolyamot indít a földrajz, földtudományi és környezetmérnök BSc szakok, valamint az osztatlan földrajztanár szak iránt érdeklődők számára. Az előkészítő célja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek az egyetemi képzésekbe, kiegészítsék a középiskolában szerzett földrajzi és földtudományi ismereteiket, tanácsokat kapjanak az érettségire való felkészüléshez, és tudomást szerezzenek a szakokhoz kapcsolódó elhelyezkedési lehetőségekről.


Az egyetemi előkészítő tanfolyam három online és egy jelenléti alkalmat foglal magában, amelyek részletes programjáról a jelentkezési időszak lezárulta után küldünk tájékoztatót. Az online foglalkozások keretében egyetemi oktatók segítségével a résztvevők megismerkednek a földrajzi és földtudományi egyetemi képzéssel. Áttekintik az egyetemi és a középiskolai tananyag legfontosabb kapcsolódási pontjait, betekintést nyernek az intézeti kutatások témáiba és a módszereibe. A jelenléti alkalom során az érdeklődő középiskolás tanulók megismerkednek az Intézet laboratóriumait és gyűjteményeit, érdekes gyakorlati feladatokat oldanak meg, és egy GeoWalk keretében földrajzos szemmel járják be és ismerik meg Szegedet.


Az online foglalkozásokat az egyetem saját kommunikációs felületén, a belépéshez szükséges információkat e-mailben fogjuk elküldeni minden jelentkezőnek egy héttel az első online foglalkozás előtt. Az előkészítő 2025 elején kezdődik, és várhatóan szombati napokon tartjuk.


A jelenléti foglalkozás helyszíne a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete (cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2.).


A négy előkészítő alkalmat követően a tanulók egy online tesztet fognak írni, amelynek tárgyát az előzetesen kiadott szakmai anyagok, valamint az online és a jelenléti alkalom során elhangzott információk képezik.


A felkészítő tanfolyamot záró tesztet legalább 80% eredménnyel teljesítő diákok, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának földrajz, földtudományi, földrajztanár vagy környezetmérnöki alapszakjára történő jelentkezés esetén 25 intézményi pontban részesülnek a felvételi eljárásban.


A tanfolyamon résztvevők maximális száma 50 fő lehet. Túljelentkezés esetén egy felvételi tesztet írnak az érdeklődők, és rangsor alapján az ötven legjobb jelentkező vehet részt az egyetemi előkészítő foglalkozásokon.


A szakmai programmal kapcsolatban Dr. Kádár Anett egyetemi adjunktusnál lehet érdeklődni (e-mail: kadar.anett@szte.hu).


Technikai kérdések kapcsolatban Posch-Vedrédi Katalin ügyvivő szakértőt lehet keresni (e-mail: posch-vedredi.katalin@szte.hu).

2023. november 14.

Dr. Mezősi Gábor professzor, a Természettudományi és Informatikai Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék professor emeritusa Klebelsberg Kuno-díjban részesült. A díjat azon személy kaphatja, aki a Szegedi Tudományegyetemen vagy egyetemünkhöz kapcsolódóan a tudomány, az oktatás, a kultúra, a művészet területén jelentőset alkotott, illetve jelentős mértékben hozzájárult a tudományos eredmények és a kulturális értékek megismertetéséhez és elfogadtatásához.


Hálásan gondolunk Gábor minden ilyen irányú tevékenységére!


A díjátadóról bővebben IDE KATTITVA olvashatnak.


A kitüntetéshez gratulálunk!

2023. november 14.

Indul a specializáció választása Földrajz BSc (III. félév) és Geográfus MSc (I. félév) szakos hallgatóinknak. Ne feledjétek! Valamint hamarosan egy tájékoztatón is részt vehettek ezzel kapcsolatban!


A reklamációs időszak idején lehetőség van pótjelentkezésre.


A szakosodásról Dr. Pál Viktor (pal.viktor@szte.hu) tud bővebb tájékoztatást adni.

2023. november 06.

Hazánk területén is érzékelhető volt a különleges égi jelenség. Az SZTE kutatója magyarázza meg a látvány tudományos hátterét.

2023. november 01.