MFT_20240530

Életút földrajzoktatás és a talajföldrajzi kutatások szolgálatában – emlékezés Farsang Andrea akadémikus asszonyra

2022 decemberében pótolhatatlan veszteség érte a hazai tudományos életet: 56 esztendős korában elhunyt Karunk és Intézetünk kiváló oktatója Prof. Dr. Farsang Andrea akadémikus asszony, aki földrajztanárok nemzedékeit oktatta a földrajztanítás módszertanára, és aki által több száz geográfus és környezetmérnök hallgató ismerhette meg a talajtan alapjait.a

Professzor Asszony kedves személye, szerénysége és szakmaszeretete, hallgatócentrikus gondolkodása mind a mai napig zsinórmérték a számunkra. Az előadás során amellett hogy bemutatjuk egykori Kollégánk tudományos életútját, kiemeljük azok gyakorlati (környezetvédelmi) alkalmazási lehetőségeit, és áttekintést adunk az Ő nyomdokain folyó aktuális talajtani, környezetvédelmi kutatásokról.