GeoArt

Globális környezeti és társadalmi kihívások a 21. században

30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés földrajztanárok számára!

A továbbképzés célja a globális földrajzi folyamatokkal kapcsolatos ismeretek bővítése és ezek beépítése az oktatásba. A résztvevők a továbbképzés végére megismerik a globális klímaváltozással, környezeti problémákkal, globalizációval, annak társadalmi-gazdasági vonatkozásaival kapcsolatos földrajzi, valamint földtani, földtudományi kutatások legújabb eredményeit, azokat a tévképzeteket, amelyek ezekben a témákban a diákok körében kialakulhatnak. Elsajátítanak olyan korszerű módszereket, amelyek segítenek a tananyag feldolgozásában és a tévképzetek kezelésében. A képzés során bemutatjuk azt is, hogy milyen helyi alkalmazkodási lehetőségek kínálkoznak e globális folyamatokkal kapcsolatban. A továbbképzés összességében abban segíti a résztvevő kollégákat, hogy e témák gyorsan változó tudományos eredményei miként építhetők be a napi tanári munkába a földrajzórán. A továbbképzés során a résztvevők a gyakorlatokon egyénileg és csoportos munkaformákban, valamint projektmunka formájában oldanak meg feladatokat, elemzéseket. A képzést az elméletből tesztfeladatsor, illetve a gyakorlati részeket projektfeladatok és jegyzőkönyvek zárják. A képzésen való részvétel ingyenes.


A képzés időpontjai: 2021. szeptember 17-18. és 2021. szeptember 24-25.

Helyszín: online formában

Szükséges eszközök: számítógép stabil internet kapcsolattal, kamerával és mikrofonnal

Minimum létszám: 5 fő

Maximum létszám: 15 fő


A képzésen való részvétel díjtalan.


Érdeklődni lehet: Dr. Pál Viktor egyetemi docens, e-mail: pal.viktor@szte.hu mobil: +36 30 788 9839

A képzés célcsoportja: középiskolai földrajz tanárok

A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 201/12/2021

A képzés nyilvántartási száma: B/2020/000676


Bővebb információ: https://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=7877


Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.