SZTE_TTIK

A Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztályának soron következő előadása

A Magyar Földrajzi Társaság Szegedi Osztálya

tisztelettel meghívja Önt a

2021. április 15-én, csütörtökön 18 órakor kezdődő online

ELŐADÓÜLÉSÉRE.

Szőllősy László és Szőllősyné Pálfi Melinda:

HÁROM AZ EGYBEN: BALTIKUM

„Észtország, Lettország és Litvánia az első világháború előtt (a jelenlegitől eltérő határokkal és nevekkel) egyaránt a cári Oroszország része volt. Az 1918-ban függetlenné vált államokat a második világégés előestéjén megkötött Molotov-Ribbentrop-paktum titkos záradéka a szovjet érdekszférába lökte. A Szovjetunión belül az észtek, lettek és litvánok egyfajta „Nyugatot” képviseltek: csak a Baltikumban használtak latin betűs ábécét, de magasabb volt az életszínvonal is. Hogyan szakadtak el fél évszázad múltán a roskatag kolosszustól a balti államok? Tényleg annyira hasonlítanak egymásra, mint ahogyan gondoljuk? Vagy vannak egyedi vonásaik is? Vajon mi a balti konyha jolly jokere…, és még számtalan kérdés, melyre előadásunkon kapják meg a választ. Fedezzék fel velünk a lágyan ringó hullámos síkságokat, a misztikus lápvidékeket, az épülő lapospartok szélfútta homokdűnéit, az éjféli nap által megvilágított nyírfaerdőket!”


Szőllősy László és Szőllősyné Pálfi Melinda

a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium földrajztanárai


AZ ÜLÉS HELYE: Google Meet – az üléshez a következő linkel lehet csatlakozni: CSATLAKOZÁS

Az ülés nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Dr. Mucsi László elnök

Dr. Pál Viktor titkár


MEGHÍVÓ