JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA AUGUSZTUS 20-IG: „Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás” című blended típusú képzési program

Kedves Kolléga / Kolléganő!


Örömmel értesítjük, hogy pályázati keretből1 tovább bővítettük pedagógus-továbbképzéseink palettáját, és idén ősszel immár harmadik alkalommal szervezzük meg az „Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás” című blended típusú képzési programunkat.

A képzés legfőbb jellemzői (részletes tematikáját ld. a Mellékletben):


a) 60 órás akkreditált képzés (nyilvántartási szám: 9-212/2018).


b) A pályázati keretnek köszönhetően a továbbképzés az SZTE Középiskolai Nagyköveti Hálózatának tagjai, valamint a hátrányos helyzetű települések iskoláiban oktató pedagógusok számára ingyenes (beleértve a terepi szakasz költségeit is). Bővebb információ az alábbi honlapról elérhető): http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat


c) A képzés két részből tevődik össze: első 30 órás egysége e-learning szakasz, mely egyik nagy előnye, hogy nem igényel többnapos távollétet, a tananyagokat a résztvevők digitális formában kapják meg, és a képzés első részét lezáró vizsgateszt is a távoktatás eszköztárának segítségével fog lezajlani. Természetesen e-mailes, telefonos, de akár személyes konzultációra lesz lehetőség a felkészülési időszak alatt (szept. 1-30.).


d) A képzés második része – az első etap sikeres teljesítése után – egy ötnapos terepi szakasz, mely a Mecsek tágabb környezetébe vezet, és szorosan kapcsolódik az elméleti anyagrészekhez. Ennek tervezett időpontja 2019. október 3-7. (csütörtöktől hétfőig).


Képzésünkre szeretettel várjuk az érdeklődő középiskolai földrajz tanárokat, jelentkezni 2019. auusztus 20-ig lehet az SZTE TTIK Tanulmányi Osztályára beküldött kitöltött és kinyomtatott űrlappal és a diplomamásolattal. Jelentkezési lap, illetve részletes információk elérhetők a http://www.sci.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/pedagogus-tovabbkepzes oldalon.


Üdvözlettel:

Dr. Pál Viktor

egyetemi docens, intézetvezető-helyettes


Szeged, 2019. május 27.