terepgyak6

Táj és környezetkutató specializáció

Mi a specializáció célja? Milyen képességekkel rendelkezik egy táj- és környezetkutató geográfus? Mik a fontosabb tantárgyak? Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Mi a specializáció célja?


A táj és környezetkutató specializációt sikeresen végző geográfusok a megfelelő szakmai ismereteknek köszönhetően részt tudnak venni környezetvédelmi, vízügyi, valamint természet- és tájvédelemmel kapcsolatos döntéshozatali folyamatokban. Közreműködhetnek a tájjal és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek készítésében, valamint alkalmas szakemberek a természetvédelmi kezelési tervek, települési környezetvédelmi programok, környezetvédelmi hatásvizsgálatok, és az azokat megalapozó terepi és laboratóriumi kutatások elvégzésére, értékelésére. A specializáción végzett hallgatók széleskörű ismereteket szereznek a környezeti állapotot leíró adatbázisokról, terepi és laboratóriumi talaj és vízvizsgálati módszerekről. Megismerik a hazai természetvédelmi- és vízügyi tervezés, valamint a terület- és településrendezés elméletét és gyakorlatát, valamint felhasználói ismereteket szereznek a táji és települési léptékű tervezésben leggyakrabban használt térinformatikai programokról, modellezési eljárásokról.


Milyen képességekkel rendelkezik egy táj- és környezetkutató geográfus?


• Ismeri Magyarország környezeti állapotának főbb jellemzőit a talaj, a víz a domborzat, valamint a táj és környezetvédelem alapvető összefüggéseit és fogalmait.


• Képes a tájban zajló talajtani, hidrológiai és tájökológiai folyamatok komplex szemléletű elemzésére.


• Módszertani tudással rendelkezik a táj és környezettervezés és - környezetmenedzsment alapjairól.


• Ismeri a térségi, a vízügyi és természetvédelmi tervezés intézményi kereteit és jogi szabályozását.


• Képes a természet és környezetvédelem különböző szintjein bekapcsolódni a tervezési- és döntés-előkészítési folyamatokba, a hatósági döntéshozatalba.


• Alkalmas Környezeti állapotértékelések, hatásvizsgálatok, készítésére. környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok, projektek szakmai koordinálására.


Fontosabb tantárgyak


Környezeti kockázatelemzés, Környezeti rendszerek, Környezeti informatika, Projektmenedzsment, Környezetmenedzsment alapjai, környezettervezés, ágazati tervezés, Vízrajzi tervezés, Alkalmazott talajtan, Vegetáció-értékelés, elemzés


A hallgatók a képzés során számos belföldi terepgyakorlaton vesznek részt, amelyek a természet-, táj- és környezetvédelem aktuális kérdéseivel foglalkoznak.


terepgyak1 terepgyak3 terepgyak5


A BSc és az MSc képzés során is a hallgatók 6-6 hetes (összesen 2 x 240 órás) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A hallgatók számos gyakorlati képzőhely közül választhatnak (pl. vízügyi igazgatóságok, nemzeti parkok, katasztrófavédelmi igazgatóságok ahol gyakorlati ismeretekre tehetnek szert.


A táj és környezetkutató geográfus elhelyezkedési lehetőségei


Az ezen a specializáción végzett tanítványaink a közigazgatásban (települési és megyei önkormányzatok, környezetvédelmi felügyelőségek, nemzeti park igazgatóságok, vízügyi igazgatóságok, növény és talajvédelmi szolgálatok), illetve környezetvédelmi tevékenységet folytató vállalkozásoknál helyezkednek el.


Egykori hallgatóink üzenték:További információkért keress minket honlapunkon és Facebook-oldalunkon!