Földrajz, földtudomány és tanár képzések

Nappali tagozaton


FÖLDRAJZ ALAPKÉZÉSI SZAK (BSc)


A 6 féléves Földrajz BSc szak célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről. Kiemelt célunk, olyan szakemberek képzése, akik képesek a földrajzi térrel, területiséggel kapcsolatos kérdések megoldására, tudásukat pedig a munkaerő-piacon is hasznosítani tudják. Ezért a munkaerő-piaci igényeknek megfelelően alakítottuk ki a specializációkat.

Az első évben általános természettudományi, társadalmi és földrajzi ismereteket fogsz tanulni olyan tantárgyak keretében, mint például éghajlattan, térképészeti alapismeretek, népesség- és településföldrajz, gazdaságföldrajz, turisztikai alapismeretek, geomorfológia, talajtan, Magyarország és Európa földrajza.


A második évtől négy specializáció közül választhatsz:

Geoinformatika

Táj- és környezetföldrajz

Település- és területfejlesztés

Turizmus


Ha érdekel, hogy milyen tárgyakat fogsz tanulni, akkor kattints ide.


FÖLDTUDOMÁNYI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc)


Földtudomány szakismertető


A 6 féléves képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuknak köszönhetően, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretében, képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás−kutatásokban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét.


Először alapozó tantárgyakat fogsz tanulni, majd két specializáció közül választhatsz:

Geológia

Meteorológia


Ha érdekel, hogy milyen tárgyakat fogsz tanulni, akkor kattints ide!


A földtudományi képzési pálya:


Foltudomany_kepzesi_semaGEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)


Ha jól tanulsz, és megtetszik a geográfusi pálya, akkor tanulmányaidat mesterképzésünk keretében folytathatod. A 4 féléves képzés első félévében széleskörű geográfiai ismereteket sajátítasz el, majd a második félévtől az alábbi specializációkra szakosodhatsz:

Geoinformatika

Táj-és környezetkutató

Terület- és településfejlesztés

Turizmusföldrajz


Ha érdekel, hogy milyen tárgyakat fogsz tanulni, akkor kattints ide.


FÖLDTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)


Földtudomány szakismertető


A 4 féléves Földtudomány mesterképzést azok számára indítjuk, akik – jó tanulmányi eredményeikre alapozva – szeretnének professzionális földtudományi szakemberekké válni. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a különböző geoszférák felépítésével, folyamataival kapcsolatos ismereteik birtokában képesek önálló tervező, irányító, szakértői munkakörök betöltésére a földtudományokhoz kapcsolódó tudományos kutatásokat végző, a földtudományok eredményeit alkalmazó és továbbfejlesztő munkahelyeken, kutató-fejlesztő intézetekben és szakigazgatási szervekben. A végzettek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatásához.


Ha érdekel, hogy milyen tárgyakat fogsz tanulni, akkor kattints ide.


FÖLDRAJZ TANÁRKÉPZÉS (általános iskolai és középiskolai tanár)


Ha valaki szeretné átadni a tudását a tanulóknak, úgy érzi, hogy szeretné a jövő nemzedékének ismereteit formálni, mindemellett a földrajzot is szereti, akkor számára a földrajztanári pálya az ideális választás. A földrajz mellé választani kell egy másik szakot is.

Hogy általános iskolai, vagy középiskolai tanár szeretnél-e lenni, azt a képzés elején még nem kell eldöntened. A képzés 4+1, illetve 5+1 év, attól függően, hogy általános iskolai szakaszban vagy középiskolai tanári szakaszban folytatod tanulmányaidat.

A pedagógusképzést a Szegedi Tudományegyetemen az SZTE Tanárképző Központ szervezi. Ennek honlapján is sok információt találsz.


Ha érdekel, hogy földrajzon milyen tárgyakat fogsz tanulni, akkor kattints ide.


Levelező tagozaton


FÖLDRAJZ ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc)


A 6 féléves Földrajz alapképzési szakot levelező tagozaton is indítjuk. A levelező tagozat követelményei és tanterve megegyezik a nappali tagozatéval, de az órákat nem hét közben, hanem a hét második felének végén, illetve hétvégén tartjuk. Így azok is részt tudnak venni a képzésben, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak.


FÖLDTUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc)


A 6 féléves Földtudományi alapképzési szakot levelező tagozaton is indítjuk. A levelező tagozat követelményei és tanterve megegyezik a nappali tagozatéval, de az órákat nem hét közben, hanem a hét második felének végén, illetve hétvégén tartjuk. Így azok is részt tudnak venni a képzésben, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak.


FÖLDRAJZ TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (2 félév) – Geográfus MSc diplomával rendelkezőknek


A képzést azok számára ajánljuk, akik már rendelkeznek egy Geográfus MSc diplomával, de úgy érzik, hogy a földrajztanári hivatás során tudnának értékes munkát végezni. Mivel a jelentkezők sok szakismerettel, de kevesebb pedagógiai tudással rendelkeznek, ezért ez utóbbit tanulják bővebben a két félév alatt.

Ha érdekli, hogy milyen tárgyakat fog tanulni, akkor kattintson ide.


FÖLDRAJZ TANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (2 félév) – általános iskolai földrajz szakos diplomával rendelkezőknek


A képzést azoknak a pedagógusnak ajánljuk, akik általános iskolai földrajztanári végzettséggel rendelkeznek, és szeretnék középiskolai földrajztanárrá képezni magukat. A képzés során egyrészt felfrissítjük és kiegészítjük a meglévő szakmai ismereteket, és új oktatásmódszertani tudást is átadunk.

Ha érdekli, hogy milyen tárgyakat fog tanulni, akkor kattintson ide.


A felvételi eljárás menetéről, a pontos követelményekről a www.felvi.hu oldalon tájékozódhatsz.


Ha kérdésed van, akkor vedd fel kollégáinkkal a kapcsolatot, akik segítségedre lesznek!


Általános kérdések a képzéseinkkel kapcsolatban: Dr. Pál Viktor egyetemi docens

Földrajz BSc-vel és Geográfus MSc-vel kapcsolatos kérdések: Dr. Pál Viktor egyetemi docens

Földtudományi BSc-vel és Földtudomány MSc-vel kapcsolatos kérdések: Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus

Földrajztanár-képzéssel kapcsolatos kérdések: Dr. Farsang Andrea egyetemi docens és Dr. Szilassi Péter egyetemi docens

Osztatlan tanárképzéssel kapcsolatos kérdések: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens

Rövid ciklusú földrajz tanár mesterképzéssel kapcsolatos kérdések: Dr. Pál Viktor egyetemi docens


Ha az egyes specializációk még több információra lenne szükséged, kérdéseiddel fordulhatsz a specializációk felelőseihez is!


Specializációk felelősei Földrajz BSc-n


Geoinformatika: Dr. Mucsi László egyetemi docens

Táj-és környezetföldrajz: Dr. Szilassi Péter egyetemi tanár

Település és területfejlesztés: Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár

Turizmus: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens


Specializációk felelősei Geográfus MSc-n:


Geoinformatika: Dr. Mucsi László egyetemi docens

Táj-és környezetkutató: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens

Terület- és településfejlesztés: Dr. Kovács Zoltán egyetemi tanár

Turizmusföldrajz: Dr. Bajmócy Péter egyetemi docens


Specializációk felelősei Földtudományi BSc-n:


Geológia: Dr. Sümegi Pál egyetemi tanár

Meteorológia: Dr. Unger János egyetemi tanárHa képzéseink felkeltették érdeklődésed, és úgy gondolod, hogy a földrajzhoz vagy földtudományhoz kapcsolódó pályát – hivatást szeretnél választani, és mindezt a Szegedi Tudományegyetemen, akkor a felvételi lapon jelöld be első helyen a Szegedi Tudományegyetem Téged érdeklő földrajzi-földtudományi képzését!


Várunk a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Földrajzi és Földtudományi Intézetében!Az Intézet Oktatói, Kutatói és Munkatársai