asvanytan_logo_txt

"Vulcano" Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport-vezető: Dr. Pál-Molnár Elemér

A „Vulcano” Kőzettani és Geokémiai Kutatócsoport célja, hogy feltárja és leírja a magmatározók folyamatait a magma kialakulásától a felszínre kerüléséig, hogy jellemezze a magmás tevékenységet kísérő hidrotermás és metaszomatikus folyamatokat, valamint az utólagos átalakító hatásokat (pl. felszíni mállás, deformáció, metamorfózis). Mindezek során olyan komplex megközelítést alkalmazunk, mely lehetőséget biztosít arra, hogy feltárjuk az érintett magmás kőzet és az üledékes/metamorf kőzetciklus esetleges fázisai közötti kapcsolatot. A kutatócsoport tagjainak tudományos érdeklődése elsősorban az alkáli magmás kőzetek geokémiájára (Ditrói Alkáli Masszívum), valamint a Tiszai-főegység (Dél-Dunántúl, az Alföld aljzata és Erdélyi-középhegység) preneogén (elsősorban paleozoos és mezozoos) aljzatának megismerésére irányul. Ez utóbbi kutatás magában foglalja az alaphegységet alkotó anchi- és epizónás metapélitek, bizonytalan protolit korú márványzónák, (meta-)vulkanitok és vulkanoszedimentek, továbbá plutoni- és telérkőzetek ásványtani, kőzettani és geokémiai eszközökkel történő vizsgálatát, de kiterjed a kérdéses képződmények radiometrikus korára, valamint mikrotektonikai értelmezésére is.