asvanytan_logo_txt

mikroszkop_laboratorium

Petrográfia laboratórium

A petrográfia labor vizsgálatok célja különböző szilárd minták (kőzetek, régészeti tárgyak, leletek, szilikátipari termékek) ásványos és szöveti elemzése, majd a kapott adatok értelmezése. A petrográfia laborban az alkalmazott eljárások egy része a mintából készített preparátumon (préselt, olvasztott pasztillák, vékony, vastag, felületi csiszolatok, ásvány szeparátumok) zajlik, de a különösen érzékeny, egyedi mintákon (pl. régészeti leletek) használunk roncsolás-mentes módszereket is.


A laboratórium az alábbi tevékenységekben vesz részt:

• mikroszkópia,

• fázis analitika,

• petrográfiai képanalízis,

• fluidumzárvány analitika.

 

A fenti tevékenységek elvégzésére a laboratóriumban rendelkezésre áll a következő műszerpark:

• Olympus SZX7 áteső- és ráeső fényes polarizációs binokuláris mikroszkóp

• Olympus BX-41 ráeső- és áteső fényes, epifluoreszcens, polarizációs mikroszkóp

• Olympus DP73 és UC30 digitális kamerák

• Nikon Microphot FXA áteső- és ráeső fényes polarizációs mikroszkóp

• OceanOptics USB2000 VIS-NIR spektrométer + pulzáló xenon fényforrás

• Reliotron VII hidegkatódos katódlumineszcens mikroszkóp (CL)

• QUEPRO UV-VIS spektrométer

• Mitutoyo PJ-H3000F Profile Protector

• Hitachi S-4700 FE pásztázó elektronmikroszkóp (SE, BSE, EDS) (A Kémiai Intézet gondozásában)

• Rigaku Ultima IV röntgendiffraktométer

• THERMO DXR Raman mikroszkóp

• Linkam THMSG-600 hűthető-fűthető asztal, THM-94 vezérlőegység (40× és 100× nagy munkatávolságú objektívekkel)

• Orsós tárgyasztal (spindle stage)

• Törő asztal (crashing stage)

• Saját fejlesztésű fluidumzárvány törő/feltáró berendezés