asvanytan_logo_txt

A tanszék története

A tanszék története az egyeteméhez hasonlóan 1921-ben kezdődött. Ekkor telepítették át a trianoni döntésből kifolyólag a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemet ide, Szegedre.


Az akkor még Ásványtani-földtani intézet nevet viselő tanszék Budapesten alakult meg, ahol Gaál Istvánt és Szentpétery Zsigmondot bízták meg a szervezési feladatokkal. Az oktató- és kutatómunkát az 1921/22-es tanévben Gaál István vezetésével már Szegeden kezdte meg az intézet. Gaál Istvánt 1923-ban Szentpétery Zsigmond követte az igazgatói tisztség betöltésében. Igazgatása alatt már lehetőség nyílt mind az oktatói mind a kutatói munka magas szintű művelésére, az intézet tárgyi, felszerelésbeni fejlesztésére, valamint a korábban igen szegényesnek mondható ásvány-kőzettani gyűjtemény körültekintő megszervezésére. Szentpétery alatt alapították meg az egyetem folyóiratának Acta Chemica, Mineralogica et Physica című sorozatát, mely lehetőséget biztosított a tanszéken folytatott munkák tudományos fórumon való megjelentetésére.


Az egyetem és a tanszék életében új időszámítás kezdődött az 1940-es esztendővel, hiszen Észak-Erdély visszacsatolása után a Ferenc József Tudományegyetemet visszahelyezték Kolozsvárra, míg Szegeden új egyetemet alakítottak, melyet Horthy Miklósról neveztek el. Intézetünk élére ekkor nevezték ki Koch Sándort, aki először az oktatás zavartalan folytatását tűzte ki célul, majd az intézet ásványgyűjteményének korszerűsítésének nagyarányú fejlesztésének látott neki, melynek során a mai napig is egyedülálló gyűjteményt hozott létre. A kutatómunka is lassan megindult, ennek eredményeit pedig az újjáalakult egyetemi folyóirat az Acta Universitas Szegediensis egyik sorozatában az Acta Mineralogica et Petrographica-ban jelentették meg.


A háborús események hatására 1944. októberében az egyetemet kiürítették, és az épület teljes egészében szovjet katonai kórház lett. A ládákban elcsomagolt, így megmenekített, részben jelentősen, részben alig sérült értékekre alapozva az intézetben 1945. végén indulhatott meg ismét a munka ezúttal már a Szegedi Tudományegyetem (1965-től József Attila Tudományegyetem) keretein belül. A szükséges eszközök és műszerek rendbehozatalán túl az ásvány- és kőzetgyűjtemény sokrétű, korszerű rendszerezésére is nagy hangsúlyt fektettek. Koch Sándor vezetése alatt az intézet nagy elismertségnek örvendett nemcsak hazánkban de külföldön is, és a professzor által kialakított termékeny és emberi légkör számos később neves kutatót indított el pályáján.


A tanszék életében a következő jelentős évszám 1967 volt. Ekkor nevezték ki tanszékvezetővé Grasselly Gyulát, aki még az 1941/42-es tanévben került az intézethez megbízott díjas gyakornokként. Az intézet nemcsak új vezetőt, hanem új nevet is kapott, s 1967-től Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszéknek hívják. A geokémiai jelző nem véletlen ekkor került a tanszék nevébe, hiszen Grasselly ekkorra már jelentős eredményeket tudhatott a háta mögött a geokémiai területén. Később vezetésével az intézet világszerte elismert vezető szerepre tett szert a mangán kutatás, valamint bizonyos szervesgeokémiai kutatások terén, melyet több tudományos szervezet létrehozása, számos alapvető szakkönyv megírása, az Acta Mineralogica Petrographica hazai és nemzetközi elismertsége és Grasselly Nemzetközi Geológiai Unióban (IUGS) betöltött alelnöki tisztsége fémjelzett.


Grasselly Gyulát 1986-os nyugdíjba vonulását követően Szederkényi Tibor követte a tanszékvezetői tisztség betöltésében, aki 1977-től fogva dolgozott a tanszéken. Vezetése alatt a kutatási tevékenységek közé bekerült a metamorf kőzettan, a paleozoós képződmények geológiája és a környezetföldtan. Mindezek, valamint a geográfus képzés 1993-as beindulása, később pedig a geológia szakirány kialakítása lehetővé tette, hogy a rendszerváltozás okozta nehézségek ellenére a tanszék továbbra is fejlődőképes maradjon.


2000-től 2009-ig a tanszéket Dr. Hetényi Magdolna vezette, aki már 1967. óta oktat és kutat az intézetben és szervesgeokémiai kutatásai kapcsán jelentős nemzetközi elismerésnek örvend. A 2006/07-es tanévtől kezdve a tanszék a Földtudomány BSc, 2009-től a Földtudomány MSc szakok felelős tanszéke.


2009-ben rövid ideig a tanszék megbízott vezetője Dr. Pál-Molnár Elemér volt.


2009 nyarától a tanszék vezetője Dr. M. Tóth Tivadar.