asvanytan_logo_txt

Dr. Fintor Krisztián

Fintorkrisztian

Beosztás

tudományos munkatárs

Szobaszám

1125

E-mail

fintor.krisztian@szte.hu

Telefonszám

+36 62 544 467

Fogadóóra

Kedd 15-16 (előzetes egyeztetés alapján)

Tanulmányok

geográfus (2005), geológia szakirány, Szegedi Tudományegyetem,

PhD (2011), Szegedi Tudományegyetem

IBM Data Science specializáció (2021), University of Szeged on Coursera

Nyelvismeret

angol középfok, spanyol alapfok

Szakterület

geológia, geokémia

Kutatási terület

Raman mikroszkópia földtudományi és interdiszciplináris alkalmazásai

Beton műtárgyak természetes környezetben történő átalakulásainak geokémiai modellezése

Hidrotermás eredetű ásványtársulások P-T-X (nyomás – hőmérséklet – fluidum összetétel) fejlődéstörténetének rekonstrukciója

Kondrit meteoritok ásvány- kőzettani, és geokémiai vizsgálata

Kutatási témák

Ásványos finomrétegződések képződési dinamikájának vizsgálata Raman mikroszkóp segítségével

Posztmagmás telérkitöltő ritkaföldfém tartalmú ásványosodás képződési körulményeinek rekonstrukciója a Dirtói Alkáli Masszívumban

Kis és közepes aktivitású radioaktív hulladék tárolók cementes alapú mérnöki gátrendszerének hosszútávú geokémiai degradációjának modellezése

Oktatott tárgyak

Petrotektonika (MSc, előadás és gyakorlat) (Metaszomatózis)

Földtudományi anyagvizsgálati módszerek (MSc, előadás és gyakorlat) (Raman spektroszkópia, Infravörös spektroszkópia),

Környezeti Ásványtan (MSc, előadás) (Cementes alapú építőanyagok)

Szakmai elismerések, díjak

II. helyezés, XXVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (2005), Fizika-Földtudományok-Matematika szekció, Alkalmazott ásványtan és Archeometria tagozat


First prize for the best poster presentation: Fintor K., Schubert F., M. Tóth T. (2008) Hydrothermal fluid evolution in the fracture network of the Baksa Gneiss Complex, Pannonian Basin, Hungary. XIII All-Russian conference on thermobarogeochemistry in conjunction with IVth APIFIS symposium. Moszkva, Oroszország, 2008. Abstract kötet 241-242. oldal


Szepesházy Kálmán díj (2015)

Kutatási pályázatok

„Konvergencia-Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj-2013/2 (A2-MZPDÖ-13)” Fluidum-kőzet reakciók hosszú távú hatásainak megismerése a Bátaapáti radioaktív hulladéktárolóban. pályázati azonosító: MZPDÖ-13-0154. vezető kutató, (2013-11-01 – 2014-10-31)


Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója. K-108375 OTKA pályázat, társ kutató, (2014-01-01 – 2015-12-31)


Poszt-magmás hidrotermás eredetű ritkaföldfém ásványosodás a Ditrói Alkáli Masszívumban: a ritkaföldfém ásvány gazdag erek, mint lehetséges ritkaföldfém nyersanyag források képződési körülményeinek rekonstrukciója. FK-135089 NKFIH pályázat, vezető kutató, jelenleg is tart. (2020-10-01 – 2023-09-30)

Tudományos szervezeti tevékenységek

Magyarhon Földtani Társulat, tag


Külföldi utazások, expedíciók

Montanuniversität Leoben, Institut für Geowissenschaften und Geophysik, (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja, OeAD – 62öu4), (2006-03-15 – 2006-05-15)

Montanuniversität Leoben, Institut für Geowissenschaften und Geophysik, (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány ösztöndíja, OeAD – 62öu4), (2008-04-01 – 2008-06-30)

Teljes publikációs lista