asvanytan_logo_txt

Prof. Dr. Farsang Andrea - nekrológ


Farsang_Andrea


Prof. Dr. Farsang Andrea

1967. november 26-án született Székesfehérváron. Gyermekéveit Pázmándon töltötte, majd 1986-ban került Szegedre a József Attila Tudományegyetem matematika-földrajz szakára. Diplomáját 1991-ben szerezte matematika-földrajz és számítástechnika tanárszakon. Végzés után a JATE Természeti Földrajzi Tanszékére került. Bár mind az egyetem, mind a tanszék neve az elmúlt 30 év során változott, 1991-től egészen haláláig ugyanezen a munkahelyen látta el sokrétű oktatási és kutatási feladatait. Mindkét területen már pályája korai szakaszán kialakult szakmai profilja, melyben kitüntetett szerepet kapott a talajtan és a földrajzi szakmódszertan. Talajtani kutatásaiban a környezetvédelmi és talajvédelmi vonalat erősítette, kiemelten foglalkozott a talajok toxikuselem- és tápanyag-tartalmának horizontális és vertikális átrendeződésével. Önálló talajtani műhelyt teremtett a Szegedi Tudományegyetemen, és kutatásaiban szerzett tapasztalatait kiválóan kamatoztatta az oktatásban is, így a földrajz, földtudomány és környezetmérnök képzésben egyre nagyobb szerepet kapott a talajtan, talajvédelem. Emellett a földrajz tanárszakos hallgatók szakmódszertani képzésében alkotott igazán maradandót. Célja a hagyományos verbális előadások mellett a sokrétű, modern technikával való szemléltetés, illetve foglalkoztatás oktatásba történő
beépítése volt. Hangsúlyozta és oktatta a kísérletezésnek és a diákok által végzett tevékenységeknek a tanulás folyamatában betöltött óriási szerepét.
2000-ben alapdiplomája mellé talajtani szakmérnöki végzettséget is szerzett a gödöllői Szent István Egyetemen (ma MATE). Ezt követően vezetésével akkreditált labor épült ki a tanszéken, mely mind a mai napig sikeresen működik.
Több mint 30 éves szakmai pályafutása során végig járta az oktatói és kutatói ranglétrát: 1997-ben doktorált, 2010-ben habilitált, majd 2017-ben megszerezte a nagydoktori címet is, s még ugyanezen
évben egyetemi tanári kinevezést kapott. 2022 májusában a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának választották. Mindezek mellett számos szakmai szervezetben, bizottságban működött közre, illetve több kitüntetést, szakmai elismerést kapott, melyek közül itt csak a többször elnyert SZTE TTIK Arany Kréta díját (2014, 2019), az Oktatási és Kulturális Minisztérium által adott Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet (2010), a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Műszaki Felsőoktatásért kitüntető oklevélét (2020) és a Magyar Földrajzi Társaság Pro Geographia Oklevelét (2018) emelnénk ki. 2014 és 2020 között, két cikluson át az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar oktatási dékánhelyettese volt. Gazdag életművét jelzi továbbá közel 400 publikációja, több száz szakdolgozója és nyolc végzett doktoranduszhallgatója is.
2020 tavasza óta tudtuk, hogy beteg, tudtuk azt is, hogy komoly a baj, de mindezt lelki ereje, szűnni nem akaró tenni akarása már-már elfeledtette velünk. Ezért is oly fájdalmas és megrázó, hogy most ily hirtelen itt hagyott bennünket.

Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében!