asvanytan_logo_txt

Meghívás Dr. Szónoky Miklós előadására

A szegedi Nyugalmazott Igazgatók Egyesülete és a Szent-Györgyi Albert Agora szervezésében a „Mi Szabadegyetemünk” programsorozatának részeként 2024. február 15-én (csütörtökön) 16 órakor kerül sor az alábbi előadásra és kiállításra.


Előadó: Dr. Szónoky Miklós geológus, ny. egyetemi docens, földtudományok kandidátusa.

Előadás címe: Az ásványok és kőzetek, mint a képzőművészetek és a kultúra hordozói


Az előadás azt mutatja be, hogy a földkéreg kincsei, az ásványok és kőzetek, melyeket bányászat, majd a geológia az emberiség hasznára ősidők óta elérhetővé tett, hogyan válnak az egyetemes kultúrtörténet és a képzőművészet anyagi hordozóivá, az esztétikai szépség kifejezőjévé.


Emberősünk a kőeszközeit szinte iparművészeti igényességgel munkálta meg. Ezzel egy időben felfedezi a földfestékek alkalmazásait. A néhány alapszíntől a polikrómiáig lenyűgöző az ásványi eredetű festékek súlya a festészet fejlődése során. A drágakövek megmunkálása és a nemesfémek alkalmazása, az ékszerkészítés, az ötvösség útja érdekes technikai evolúciós folyamat. A legősibb emberi technikai eljárások közé tartozik az agyag feldolgozása, anyagának változatos felhasználása, az égetés és a mázkészítés sokszínűsége, majd az építészeti megjelenése a történelem folyamán. Az építő, és a díszítőkőzetek funkcionális és szakrális alkalmazása kultúrkörönként igen változó volt. A megmunkált és beépített nemes kőzetek, a szobrok és egyéb díszítőelemek a történelem során igen sokat „vándoroltak”, egy-egy újabb hatalom, uralkodóréteg „újra hasznosította”, új funkcióval beépítette épületeibe. Szó lesz a hazai és szegedi építőanyagokról is. Az előadó 1988 óta végez a régészek számára kőzetvizsgálatokat. Megismerjük a „miért szép” fogalom és annak az anyag felépítéséből a mikroszkópi vizsgálatok során is feltáruló indokait. A kőzetekbe zárt ősmaradványok a kultúrtörténet, a hiedelmek szereplőivé is váltak, mint például a Szent László pénze vagy a sárkányok. A mondáknak, a mitológiának, a bibliának is sok földtudományi vonatkozása van (Atlantisz, Vízözön stb.).


E témakör – interdiszciplináris volta miatt – 1990 óta sikeres speciálkollégiumként szerepelt az egyetemen és a főiskolán, s végül a Szabadegyetemen is.


A természet is alkot „szobrokat”. Ezt mutatja be az előadást követően az előadó gyűjtéséből rendezett kiállítás.


A természet alkotta szobrok, a konkréciók című kollekció eddig 18 helyen szerepelt az országban és Szegeden. Különlegessége miatt mindenütt elismerést váltott ki.