Tanulmányi ügyekben a hallgatók a következő helyekről kérhetnek tanácsot

Földrajzi és Földtudományi Intézet


Oktatási intézetvezető helyettes és Intézeti oktatási felelős: Dr. Pál Viktor egyetemi docens (Intézeti Oktatási, Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottság elnöke)

Oktatási referens: Kiss Attila

 

Tanszéki oktatási felelősök


Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék: Dr. Schubert Félix egyetemi adjunktus

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék: Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus

Földtani és Őslénytani Tanszék: Dr. Molnár Dávid egyetemi adjunktus

Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék: Dr. Pál Viktor egyetemi docens

Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék: Dr. Barta Károly egyetemi docens

 

A 2017-es évtől kezdve a hatékonyabb tanulmányi tanácsadás és a hallgatókkal való közvetlenebb kapcsolattartás érdekében bevezettük a mentori és tutori rendszert. A mentortanárok és tutorok (felsőbb éves hallgatók, doktoranduszok) egy adott BSc-s évfolyam hallgatóinak munkáját segítik, vagy egy-egy kurzus ismeretanyagához nyújtanak támogatást.


Mentorok


Földrajz BSc szak:

Vida György egyetemi tanársegéd (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)


Földtudomány BSc szak:

Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea egyetemi adjunktus (Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék)

 

Tutorok


Földrajz BSc:

Csányi Katalin Tímea PhD-hallgató (Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék)

Kriska Olivér PhD-hallgató (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)


Földtudomány BSc szak


Kurzus

 

Tutor(ok)

A földtudományok kémiai alapjai

Körmös Sándor (PhD hallgató)

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

A földtudományok matematikai alapjai

Apró Mihály (PhD hallgató)

Földtani és Őslénytani Tanszék

Ásványtan

Körmös Sándor (PhD hallgató)

Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

Térképészet

Tóth Vivien (MSc hallgató, demonstrátor) 

Kacsova Evelin Csenge (MSc hallgató, demonstrátor) 

Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

 

Kreditátviteli ügyek: Dr. Gulyás Ágnes egyetemi adjunktus


Természettudományi és Informatikai Kar


SZTE TTIK Tanulmányi Osztály

SZTE TTIK Oktatási Dékánhelyettese: Dr. Pfeiffer Ilona egyetemi docens

 

Szegedi Tudományegyetem


Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

EHÖK Iroda
Hallgatói Szolgáltató Iroda