MUT Diplomadíj


A Magyar Urbanisztikai Társaság minden évben pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan:


-területi- és településtervezés,

-településtervezés és városépítés,

-szabadtértervezés,

-tájépítészet,

-városfejlesztés és városkutatás,

-településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok,

-városkommunikáció és városmarketing.


A pályázaton az aktuális év őszi és tavaszi félévében megvédett munkák indulhatnak. A Magyar Urbanisztikai Társaság Bíráló Bizottsága kiemelt figyelemben részesíti a gyakorlati hasznú (tervet, tervi szintű javaslatot, módszertant, a szakma gyakorlói számára közvetlen hasznossággal bíró) munkákat.

Az elmúlt években Intézetünk hallgatói számos díjat, dicséretet elnyertek:


2018


Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategória:

DICSÉRET

Süli Dorottya (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): A könnyűzenei fesztiválok településre gyakorolt turisztikai hatásai


Városfejlesztés és városkutatás kategória:

DICSÉRET

Karl Máté János (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): A szegedi egyetemisták helyi albérletpiacra gyakorolt hatása


2017


Településföldrajz kategória:

DÍJ

Szalai Ádám (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): Városi térhasználat vizsgálata, térpályák modellezése kiválasztott szegedi mintaterületeken


Tóth Bettina (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): A helyi értékek és hungarikumok jelentőségeinek vizsgálata a lokális és globális piacokon alföldi példákon keresztül


Település és változó társadalomtudományok kategória:

DICSÉRET

Enyedi Fruzsina (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): A városi környezeti zajterhelés és annak társadalmi konfliktusai Szegeden


2016


Városfejlesztés és városkutatás kategória

DICSÉRET

Biró Viktória: (Gazdasági és Társadalomföldrajzi Tanszék): A turizmus hatása az urban sprawlra a horvátországi Zadar-térség példája alapján

 

2015


Városfejlesztés és városkutatás kategória:

DICSÉRET

Bende Csaba (Gazdaság és Társadalomföldrajzi Tanszék): Közösségi kertek helyi társadalomra gyakorolt hatásai a szegedi közösségi kert példáján


Kispál Judit (Gazdaság és Társadalomföldrajzi Tanszék): A nyilvánosság és a participáció vizsgálata a szolnoki árvízvédelmi beruházás példáján


Településföldrajz és vonatkozó társadalomtudományok kategória:

DICSÉRET

Makra Zsófia (Gazdaság és Társadalomföldrajzi Tanszék): A kihalás szélére sodródott aprófalvak megmaradásának alternatívái a Kelet-Mecsek és a Völgység példáján


2013


Társadalomtudományok kategória

DICSÉRET

Vida György (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): Szeged a hazai nagyvárosok versenyében: a versenyképesség és a településfejlesztés összefüggései


Térségi tervezési kategória

DÍJ

Körmöczi Gábor (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): Rétság formálódó központi szerepköre a helyi társadalom nézőpontjából


DICSÉRET

Vasárus Gábor László (Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék): Győr belső és külső szuburbán övének társadalomföldrajzi vizsgálata Győrszentiván és Töltéstava példáján