asvanytan_logo_txt

Szerves és Környezeti Geokémiai Kutatócsoport


Kutatócsoport-vezető: Körmös Sándor


A kutatócsoportban 30 éve folyamatos a szervesanyag felhalmozódásának, átalakulásának és megörződésének elméleti és módszertani kutatása. Kiemelt figyelmet fordítva a geológiai szerves anyag képződésére, biogeokémiai transzformációjára, típusaira. A kőolaj, földgáz és szén képződési folyamatok mechanizmusának és kinetikájának megismerésére. A részfolyamatok laboratóriumi modellezésére, valamint a képződő fluidumok mennyiségét és minőségét meghatározó környezeti jellemzők elemzésére. A szervesanyag felhalmozódási környezetének geokémiai rekonstrukciójára és a diagenetikus fejlődéstörténetben betöltött szerepének meghatározására. Továbbá a természetes szénhidrogén tartalmú felszíni előfordulások környezetkárosító hatásának feltárására.