asvanytan_logo_txt

Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea Beáta

Raucsikne_Varga_A_2020

Beosztás

adjunktus

Szobaszám

1129

E-mail

raucsikne.varga.andrea.beata@szte.hu

Telefonszám

+36 62 544 470

Fogadóóra

előzetes egyeztetés szükséges

Tanulmányok

1992–1997: József Attila Tudományegyetem, Szeged; kémia szakos okleveles középiskolai tanár

1993–1998: József Attila Tudományegyetem, Szeged; földrajz–geológia spec. szakos okleveles középiskolai tanár

1997–2002: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest; okleveles geológus, szénhidrogén kutatási szakirány

2002–2008: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Földtudományi Doktori Iskola, Földtan/Geofizika Doktori Program, Kőzettan–Geokémiai Tanszék, PhD hallgató

2010: PhD (“summa cum laude”), földtudományok (kőzettan–geokémia szakterület), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

2022: MTA doktora (DSc), Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

2023: Habilitált doktor (Szegedi Tudományegyetem, Földtudomány, Szeged)

Nyelvismeret

német: középfokú C típusú állami nyelvvizsga (1992), passzív

angol: általános, alapfokú (B1), komplex, államilag elismert nyelvvizsga (2008)

Szakterület

földtudományok, üledékes kőzettan és geokémia

Kutatási terület

kémiai mállás, homokkövek lehordási területének és diagenezistörténetének meghatározása, víz-kőzet kölcsönhatások, üledékes rezervoárok geológiája, a Tiszai-főegység paleozoikumi képződményei, őskörnyezeti és ősföldrajzi rekonstrukciók

Kutatási témák

A dél-dunántúli paleozoikumi (felső karbon–perm) sziliciklasztos összlet kőzettani és geokémiai vizsgálata

Késő variszkuszi (karbon–perm) üledékképződési környezetek rekonstrukciója és azok regionális kapcsolatának feltárása a Dél-Dunántúlon

Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezistörténeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója

A Tiszai-főegység permokarbon–triász fejlődéstörténete: a keleti Pannon-medence és az Erdélyi-középhegység korrelációja

Oktatott tárgyak

BSc: A földrajz kémiai alapjai (Chemical Fundamentals of Geography), A földtudományok kémiai alapjai (Chemistry in Earth Sciences), Geokémia (Geochemistry), Hidrogeokémia (Hydrogeochemistry), Diagenezistörténet (Diagenetic History)

MSc: Exogén geológia: biogeokémiai blokk (Exogene geology: Biogeochemistry), Földtudományi anyagvizsgálat I: stabilizotóp-geokémia, (Laboratory Methods in Earth Sciences 1: Stable Isotope Geochemistry), Víz–kőzet kölcsönhatások: hidrogeokémiai blokk (Water-Rock Interactions: Hydrogeochemistry)

MA: A földrajz kémiai alapjai (Chemical Fundamentals of Geography), A hidrogeokémia alapjai (Basic Principles of Hydrogeochemistry), Természettudományi alapismeretek (Basic Science)

Szakmai elismerések, díjak

2000: Ifjú Szakemberek Ankétja, Debrecen, I. díj (elméleti kategória) és MOL Díj

2000, 2001, 2002: ELTE TTK Kar Kiváló Hallgatója kitüntetés

2001: XXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Pécs: Kőzettan, geokémia szekció I. díj; Földtan szekció I. díj

2003: Kriván Pál Alapítványi Emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)

2003: XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Miskolc: Földtan, üledékes kőzettan szekció II. díj

2003: IAS Grant Award (International Association of Sedimentologists)

2003: Pro Scientia Aranyérem (Országos Tudományos Diákköri Tanács)

2011-2014: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2017: Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíja

2018-2021: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2018-2021: ÚNKP Bolyai+, Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjai

2019: Egyesületi Nívódíj, Magyar Kémikusok Egyesülete

2021: Szepesházy Kálmán Díj (Magyarhoni Földtani Társulat)

Kutatási pályázatok

2011-2013: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA PD 83511 vezető kutató

2011-2014: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014-2018: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok, OTKA K 108375 vezető kutató

2017: ÚNKP-17-4 Felsőoktatási Fiatal Oktatói-Kutatói (Posztdoktori) Pályázat

2018-2021: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2018-2021: ÚNKP-18-4, ÚNKP-19-4 és ÚNKP-20-5 Bolyai+ Pályázatok, Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjai

További OTKA/NKFIA és MOL K+F projektek, résztvevő kutatóként

Tudományos szervezeti tevékenységek

1997- Magyarhoni Földtani Társulat, tag

2010–2018: Magyar Rétegtani Bizottság Paleozoos Albizottság, titkár és üledékes-metaüledékes munkacsoport-vezető

2015-2018: Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezet, titkár

2018-2021: Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szervezet, vezetőségi tag

2018-2021: NKFIH (OTKA) GEOINT (Földtudomány I.) zsűri tagja

2019- Magyar Kémikusok Egyesülete, tag

2021-2027: Magyar Tudományos Akadémia, X. Földtudományok Osztálya, Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság, bizottsági tag

2021-2024: Magyarhoni Földtani Társulat Oktatási és Közművelődési Szakosztály, vezetőségi tag

2021-2024: Magyarhoni Földtani Társulat Ásványtan-Geokémiai Szakosztály, vezetőségi tag

2021-2023: MTA X. Földtudományok Osztálya, Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság, Felsőoktatási Albizottság, alelnök

2022-2025: Magyar Tudományos Akadémia, X. Földtudományok Osztálya, Geokémiai, Ásvány- és Kőzettani Tudományos Bizottság, nem akadémikus közgyűlési képviselő

2022-2025: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága, nem akadémikus közgyülési képviselő

2023- Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága, VI. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság, Földtudományi Munkabizottság, elnök

Külföldi utazások, expedíciók
2012: Papuk-hegység, Horvátország
2015- Erdélyi-középhegység (Hegyes, Bihar, Codru-Moma, Királyerdő), Románia, évente 1-3 terepi program
2021- Zemplénikum, Szlovákia
Teljes publikációs lista