asvanytan_logo_txt

Dr. Raucsik Béla

Raucsik_Bela

Beosztás

egyetemi adjunktus

Szobaszám

1123

E-mail

raucsik.bela@szte.hu

Telefonszám

+36 62 544 643

Fogadóóra

előzetes egyeztetés szükséges

Tanulmányok

1989–1994 József Attila Tudományegyetem, földrajz-történelem-geológia szak

1991–1995 Eötvös Loránd Tudományegyetem, geológus szak

1994 okleveles földrajz-történelem szakos középiskolai tanár

1994–1997 József Attila Tudományegyetem, Regionális folyamatok Doktori Program, Geológia Alprogram

1999 PhD, földtudomány

Nyelvismeret

német: középfok C, angol: középszinten olvas, ír és beszél

Szakterület

Agyagásványtan, üledékes kőzettan és geokémia

Kutatási terület

Paleozoos és mezozoos rétegsorok őskörnyezeti és diagenezistörténeti rekonstrukciója a mikrofácies analízis, a geokémia és az ásványtan eszközeivel

(Nagyon) kisfokú metamorf képződmények vizsgálata röntgen-pordiffrakciós módszerekkel

Kutatási témák

Aljzati (meta)üledékes és (meta)vulkanoszediment rétegsorok korrelációja a Tiszai-főegységben.

Oktatott tárgyak

BSc

Ásványtan gyakorlat (Mineralogy practical)

Kőzettan gyakorlat (Petrology practical)

Ásványtan-kristálytan előadás (Mineralogy and crystallography lecture)

Diaganezistörténet gyakorlat (Diagenetic history practical)

Magmás és metamorf kőzettan gyakorlat (Igneous and metamorphic petrology practical)

Környezeti ásványtan gyakorlat (Environmental mineralogy practical)

Geológiai terepgyakorlat 1. – Mecsek (Geology field course 1 ‒ Mecsek)

Magyarország földtana I. előadás és gyakorlat (Geology of Hungary I lecture and practical)

Bevezetés az ásvány- és kőzettanba gyakorlat (Introduction in mineralogy and petrology practical)

Magyarország védett földtani és földrajzi értékei (Protected geological and geographical values of Hungary)


MSc

Földtudományi anyagvizsgálat előadás és gyakorlat (Geoscientific laboratories)

Földtudományi szakismeretek előadás (Expertises in earth sciences lecture)

Regionális földtudományok I. előadás és gyakorlat (Regional geology I lecture and practical)

Természettudományi alapismeretek előadás (Fundamentals of sciences lecture)

Szakmai gyakorlat (Professional practice)

 

PhD

Fejezetek az agyagásványtanból (Chapters from clay mineralogy)

Fejezetek az Erdélyi-középhegység földtanából (Chapters from geology of the Apuseni Mts.)

Kemosztratigráfia - Rétegtani kutatás ásványtani és geokémiai módszerekkel Chemostratigraphy – Geochemistry-based methods in stratigraphy

Szakmai elismerések, díjak

1994: OTDK II. díj

2000: Szédeczky-Kardoss Elemér Díj II. fokozata

2009‒2012: MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Kutatási pályázatok

2004‒2007: “Az Óbányai Aleurolit Formáció kőzettani és geokémiai vizsgálata” OTKA T047195 kutatási pályázat, témavezető

2006‒2010: “A Mecseki- és a Villány-Bihari-zóna ősföldrajzi viszonyainak feltárása a felső-triász‒középső-kréta képződmények sokoldalú elemzése alapján” OTKA, T062468 kutatási pályázat, társkutató

2009‒2012: “A Karni törmelékes esemény” okainak és összefüggéseinek vizsgálata a Dunántúli-középhegységben” MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2014‒2018: “Az Algyői-aljzatmagaslat és a környező mélymedencék (Dorozsmai-medence, Makói-árok) integrált diagenezis-történeti és fluidumevolúciós rekonstrukciója” OTKA, K108375 kutatási pályázat, társkutató

2019‒2022: “A Tiszai-főegység permokarbon–triász fejlődéstörténete: a keleti Pannon-medence és az Erdélyi-középhegység korrelációja” OTKA, K131690 kutatási pályázat, társkutató

Tudományos szervezeti tevékenységek

1994 óta: Magyarhoni Földtani Társulat (MFT)

1998 óta: Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Geokémiai, Ásvány-Kőzettani Tudományos Bizottsága Szerves Geokémiai Albizottság; Magyar Rétegtani Bizottság Jura Albizottság

2000 óta: A MFT Agyagásványtani Szakosztály, vezetőségi tag

2001‒2009: International Association of Sedimentologists (IAS), rendes tag

2001 óta: MTA X. Osztály, köztestületi tag

2006‒2011: A MFT Ifjúsági Alapítvány Kuratóriuma, majd a MFT Ifjúsági Bizottság elnöke

2006‒2011: MTA Veszprémi Területi Bizottsága Földtani és Bányászati Munkabizottság, titkár

2008‒2011: MFT Közép- és Észak-Dunántúli Területi Szervezet, titkár

2008‒2014: MTA Geokémiai, Ásvány- Kőzettani Tudományos Bizottság, titkár

2009 óta: A MFT Választmányának tagja

2010‒2017: MTA Rétegtani Bizottsága Jura Albizottság, titkár

Külföldi utazások, expedíciók

1996: Geologische Bundesanstalt, Wien (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány; kutatási téma: A “foltos márga” típuslelőhelyeinek vizsgálata az Északi-Mészkőalpokban és a Szirtövben)

1997: Universität Innsbruck (Osztrák-Magyar Akció Alapítvány; kutatási téma: Kevert karbonátos-sziliciklasztos üledékes rendszerek tanulmányozása az “Allgäu fácies” típusterületén)

Teljes publikációs lista