asvanytan_logo_txt

Földtudomány mesterszak (MSc)

A földtudomány mesterszakot végzett szakemberek magas színvonalú, megbízható komplex földtudományi és a rokon szakterületeken megfelelő tudással, legalább egy idegen nyelven komoly szakmai nyelvismerettel rendelkezve alkalmasak problémák felismerésére, elméleti és gyakorlati feladatok önálló megoldására.

A mesterképzésben részt vett okleveles földtudományi kutatók képesek a litoszféra, hidroszféra, pedoszféra, atmoszféra folyamatait jellemző adatok felvételére, azok minőségi és mennyiségi elemzésére és az eredményekből következtetések levonására. Az okleveles földtudományi kutatók biztosítják a szakember-utánpótlást a magas szintű földtudományi ismereteket igénylő kutatás, műszaki fejlesztés területén, és ők jelentik az adott területen a felsőoktatás számára a PhD hallgatói, majd az oktatói utánpótlást. Végzett hallgatóink sokéves elhelyezkedési statisztikái alapján megállapítható, hogy a földtudományi mesteroklevéllel rendelkező kutatókra társadalmi igény van az alábbi területeken:

 

 1. bányászati, földtani szakigazgatás
 2. vízgazdálkodás, vízbázis védelem, vízügyi szakigazgatás
 3. fenntartható alternatív energiahasználat (geotermia, szélenergia, napenergia)
 4. környezetvédelmi, környezetipari szakigazgatás
 5. hulladékgazdálkodás
 6. környezetvédelmi, környezetipari vállalkozások
 7. talajtani, talajvédelmi szakigazgatás
 8. önkormányzatok, területi/regionális fejlesztési központok
 9. energiaszektor (fosszilis, alternatív energiák)
 10. mezőgazdasági/földhivatali/építésügyi nyilvántartások
 11. természetvédelem, nemzeti parkok (földtani természetvédelem)
 12. múzeumok, régészet

A Földtudomány mesterszak (MSc) képzési terve innen letölthető.