asvanytan_logo_txt

Földtudományi alapszak (BSc)

A képzés célja olyan földtudományi kutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuknak köszönhetően, a földtudományok elméletének és gyakorlatának ismeretébe, képessé válnak arra, hogy a tudományos életben, a gazdaság különböző intézményeiben, valamint az ipari erőforrás−kutatásokban önálló szervezői és irányító feladatokat lássanak el, és hivatásuknak tekintsék a Föld megismerését és védelmét.

 

Az alapfokazat (BSc) birtokában a földtudományi kutatók képesek lesznek széleskörű természettudományos ismeretrendszerük révén, társadalmi−gazdasági folyamatok következtében fellépő földtudományi problémák felismerésére, e problémák laikusok, szakemberek és a döntéshozók számára történő szabatos megfogalmazására, és alternatív megoldások kidolgozására.

 

Az alapfokozat (BSc) birtokában a földtudományi kutatók alkalmasak
 

 • a nemzeti és nemzetközi földtudományi, megfigyelő és előrejelző szolgálatoknál, illetve hatósági jogkört gyakorló intézményeknél feladatok ellátására;
   
 • környezettudományi, erőforrás-kutatási, környezet- és természetvédelmi feladat-és munkakörökben szervezői és koordinációs feladatok ellátására;
   
 • kutatási projektek megszervezésére;
   
 • laboratóriumi és terepi mérések végzésére, koordinálására;
   
 • az eredmények térképi ábrázolására és térinformatikai integrációjára, térbeli és relációs adatok adatbázisba rendezésére, adatbázisok működtetésére.

A Földtudományi alapszak (BSc) képzési terve innen letölthető.