Földrajz tantárgypedagógia

Kadar_Anett

Kutatási témák:

földrajzi tévképzetek, a földrajzi fogalmi rendszer fejlődése és annak lehetséges akadályai; az éghajlatváltozás oktatása; térképolvasási stratégiák, a téri tájékozódás fejlődése; a tervezői gondolkodás (design thinking) a földrajzoktatásban; módszertani fejlődés és megújulás; sajátos nevelésű igényű gyerekek oktatása és fejlesztése; felnőttképzés; tantervfejlesztés és tankönyvírás; idegennyelv tanítása sajátos nevelési igényű gyerekeknek

E-mail:

kadar.anett@szte.hu

Telefonszám:

+36 20 364 0014

+36 62 543 339

Fogadóóra:

előzetes egyeztetés szükséges