asvanytan_logo_txt

17. Téli Ásványtudományi Iskola: nanojelenségek globális következményekkel

A Téli Ásványtudományi Iskola a tágabb értelemben vett ásványtani szakterület kutatóinak soron következő találkozója 2022. január 28-29. között kerül megrendezésre, melyen hosszabb, „review” jellegű meghívott előadások, és a résztvevők legújabb kutatási eredményeit bemutató rövidebb beszámolók hangzanak el.

A kiemelt téma 2022-ben: "Nanojelenségek globális következményekkel".
A természettudományos kutatásban gyakran megesik, hogy atomi vagy nanométeres skálán lejátszódó eseményeket figyelünk meg, írunk le, majd az eredményeket több nagyságrenddel nagyobb, regionális, globális, vagy akár kozmikus léptékre extrapoláljuk. Meteoritok nanométeres ásványai alapján a Naprendszer keletkezéséről, légköri aeroszol részecskék vizsgálatából a globális éghajlat változásáról, köpeny xenolitok nanozárványai alapján a lemeztektonikáról, a foszfor üledékásványokon való megkötődéséből a vizes környezetek tápanyagforgalmáról vonunk le következtetéseket. Kérdés, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy az eredmények a “felskálázás” után is érvényesek lesznek? Várjuk mindazok jelentkezését, akiknek a fenti témában előadható új eredményeik (vagy kételyeik) vannak.


Idén a virtuális platform külföldi előadók részvételét is lehetővé teszi. A meghívott előadók felkérése folyamatban van.


Az iskola látogatása ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a rendezvény honlapján: http://mposfai.hu/TAI/tai.htm.


Ugyanitt elérhető a folyamatosan frissülő program, és várjuk az előadásjavaslatokat. Szokás szerint a programba körülbelül 20 előadás fér (15-15 perc).