Hálózat tagjai

Középiskolai nagyköveti hálózat

Az SZTE TTIK Nagyköveti Hálózatról részletesen itt lehet tájékozódni!

Hálózat tagjai

NÉV KÖZÉPISKOLA
Bába Károly Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Balázs Brigitta Németh László Gimnázium, Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
Barna Katalin Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata)
Dr. Blahó János Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
Dulka Árpád
Makói József Attila Gimnázium
Fábián Nikolett Lehel Vezér Gimnázium (Jászberény)
Dr. Gálné Dr. Horváth Ildikó Németh László Gimnázium, Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
Gila Csaba BSZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Békéscsaba)
Grúber László Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola
Gyenes Viktor Litéri Református Általános Iskola
Hajduné Dienes Szilvia Kalocsai Szent István Gimnázium
Horváth Csaba Békéscsabai Anrássy Gyula Gimnázium és Kollégium
Kapusi János Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma
Dr. Kádár Anett BKMRFK
Kelemen-Fehér Tímea Németh László Gimnázium, Általános Iskola (Hódmezővásárhely)
Király Anikó Lujza SzSzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma (Szeged)
Kis Katalin Prohászka Ottokár Gimnázius, Általános Iskola (Győr)
Kispál-Podrácz Gyöngyi
Kiss Gabriella SzSzC Vasvári Pál Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium (Szeged)
Dr. Klicasz Szpirosz Zrínyi Miklós Gimnázium (Budapest)
Korsósné Jávorka Zsuzsanna Kecskeméti Bányi Júlia Gimnázium
Krix Antalné Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium
Kukár István Erkel Ferenc Gimnázium (Gyula)
Lendvai Szilvia CSZC Nagykátai Ipari Szakgimnázium
Lengyel József Péter András Gimnázium és Kollégium (Szeghalom)
Lieliné Darabos Eszter Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium
Magyar Ádám DSZC Szabolcs Vezér Szakgimnázium és Szakközépiskola (Pusztaszabolcs)
Marton Ervin Újbuda Széchenyi István Gimnázium
Miklósné Urbán Zsuzsanna Kecskeméti Református Gimnázium
Nagy Péter Budapest VII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola
Nagyné Somogyi Ágnes Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont (Győr)
Néma-Regős Szilvia Újbuda Széchenyi István Gimnázium
Ozsvár Péter Kiskunfélegyházi Móra Feren Gimnázium
Patai Orsolya Sashegyi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Rendészeti Szakközépiskola (Pomáz)
Pintérné Temulovic Andrea Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium
Pluhár Gábor Makói József Attila Gimnázium
Szabó Gabriella Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
Szabó Jusztina Verseghy Ferenc gimnázium (Szolnok)
Szaszák Csaba Szegedi Szakképzési Centrum Krúdy Gyula Kereskedelmi,Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Szaszákné Tóth Judit SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola
Dr. Szenográdi Péter Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium
Szilágyi Réka Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Szlovák-Baris Katinka Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
Szőllősy László Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Szőllősyné Pálfy Melinda Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium
Sztupinszky Istvánné Tompai Szabó Dénes Általános Iskola
Tóth Csaba Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Kiskunfélegyháza)
Tóth Csilla Ida Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Tóthné Molnár Ágnes Bethlen Gábor Református gimnázium
Tündik Tamás Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium


Nagyköveti hálózat díjazottjai


2018


2018-ban a Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz Nagykövete címet a Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének előterjesztésére Lengyel József, a szeghalmi Péter András Gimnázium tanára kapta.

Lengyel József 12 éve tanít földrajzot Szeghalmon, azóta minden évben 2-5 diákja folytatta tanulmányait karunk földrajz, földtudomány, illetve geográfus szakjain. Iskolája jelentős utánpótlás bázisa karunk Földrajzi és Földtudományi Intézetének. Tanítványai közül hárman jelenleg is PhD képzésben vesznek részt a Földtudományok Doktori Iskolánkban. Rendszeresen szervez tanulmányi kirándulásokat az intézet tanszékeire és hívja oktatóinkat rendhagyó földrajzórákra, népszerűsítő előadásokra. Szervezője az országos Kovács János Középiskolai Földrajzversenynek, amelynek zsűrizését rendszeresen kollégáink bevonásával végzik.


dsc_0034_450x330

Lengyel József

(Péter András Gimnázium, Szeghalom)


2019


2019-ben Dr. Blahó János kapta a TTIK Földrajz Nagykövete címet. 1987 óta az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium tanára, 1988-tól igazgatóhelyettese, majd 1996-tól intézményvezetője. Tanárként, intézményvezetőként, szakértőként és kutatóként mindig az SZTE, mint regionális tudáspólus szerepét hangsúlyozta és publikációk, előadások, valamint jó gyakorlatok sorával mutatta be, illetve erősítette a középiskola és az egyetem közötti kapcsolat széles körű lehetőségeit. Mindig megteremtette annak hátterét, hogy a földrajz és földtudomány iránt érdeklődő diákjai versenyeken indulhassanak, az iskolában jól működő diákkör alakuljon ki, és ezek a diákok a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara felé orientálódjanak. Tevékenysége nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a földrajzi és földtudományi képzésre évről-évre felvett hallgatók tekintetében az az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium az elsők között szerepel.


dsc_0067_580x386

Dr. Blahó János

(Táncsics Mihály gimnázium és Kollégium, Orosháza)


2020


2020-ban a Természettudományi és Informatikai Kar Földrajz Nagykövete címet a Kar Földrajzi és Földtudományi Intézetének előterjesztésére Szőllősy László kapta. Szőllősy László földrajz-történelem szakos középiskolai tanár Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium. Tanári pályája során újszerű, innovatív, élményszerű módszerekkel próbálja megszerettetni a földrajzot a tanítványaival. Diákjai rendszeresen vesznek részt a legrangosabb hazai földrajzi versenyeken. Számos oktatási segédanyag és tankönyv kidolgozásában vett részt.


2021


Szaszákné Tóth Judit a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola földrajz-francia szakos tanára. A földrajzot magyarul illetve a két tanítási nyelvű osztályokban franciául is oktatja. A földrajz tantárgy népszerűsítése érdekében egyénileg és kisebb csoportokban foglalkozik a tehetséges diákok támogatásával, versenyekre történő felkészítésével. Tanítványai évről évre indulnak tanulmányi versenyeken, így a FFI által szervezett Jakucs László Nemzetközi Földrajzversenyen is. Rendszeresen hoz diákcsoportokat az Intézet által szervezett programokra. 2006 óta szakvezetői és mentortanári feladatokat lát el, évente 10-12 tanárszakos hallgató munkáját vezeti.


2022


Szőlősyné Pálfi Melinda a szegedi Radnóti Miklós Gimnázium földrajz szakos tanára. A pályázó szoros kapcsolatban áll az intézettel, tagja a SZTE_MTA Földrajz szakmódszertani kutatócsoportnak is. Munkája során arra törekszik, hogy diákjai megszeressék a földrajz tudományt és ez irányban folytassák felsőfokú tanulmányaikat, ennek eredményeként minden évben volt olyan tanítványa, aki az SZTE TTIK FFI-ben folytatta tanulmányait.


2023


Pluhár Gábor évek óta szorosan együttműködik a Földrajzi és Földtudományi Intézettel. Ez a kapcsolat magába foglalja a végzős diákok földrajz szakra történő orientálását, diákcsoportok szervezését intézeti látogatásra és a TTIK kutatóiskolai programjában való rendszeres részvételét is. A kapcsolat ebben a félévben még szorosabbra fonódott, mivel vállalta, hogy sokéves oktatási tapasztalatait szakmódszertani kurzus keretében megosztja a földrajz tanárszakos hallgatókkal is. Jelenleg ő tartja a „Tevékenységközpontú földrajzoktatás” című kurzust.