geoinformatika_boritokep

Geoinformatika specializáció

Mi a specializáció célja? Milyen képességekkel rendelkezik egy geoinformatikus? Mik a fontosabb tantárgyak? Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Mi a specializáció célja?


dia_2


A geoinformatika specializációt választó hallgatók alapvetően geoinformatikai adatgyűjtésre, az adatok értelmezésére és feldolgozására készülnek fel. Az adatgyűjtés komplex (terepi felmérés, légifelvételezés, műholdas képfeldolgozás) folyamatán túl a gyűjtött adatok adatbázisokba rendezése, a létrehozott adatbázisokban műveletek végzése és (web)térképes megjelenítése, valamint értékelése is a feladataik közé tartozik. Az adatgyűjtés, elemzés, megjelenítés szempontjából a megismert eszközök és geoinformatikai szoftverek a következők: GPS és terepi GIS (ArcPad) eszközök és szoftverek; RTK GNSS és terepi geodéziai eszközök; ArcGIS Desktop és Online; Web AppBuilder for ArcGIS; ERDAS Imagine, nyílt forrású QGIS és GRASS; AutoCAD valamint MapInfo szoftverek; illetve JavaScript és Python programozási nyelvek.


Milyen képességekkel rendelkezik a geoinformatika specializáción végzett geográfus:


dia_3 dia_4

dia_5


• Ismeri a geotudományi feladatok megoldásához szükséges alapvető térinformatikai modelleket.

• Alapismeretekkel rendelkezik a raszteres, vektoros rendszerekről, az ebben a körben használható egyszerűbb elemzési módszerekről, az adatok, különösen a távérzékelt adatok, eléréséről.

• Képes magabiztosan, készségszinten használni legalább egy, napjainkban széles körűen elterjedt térinformatikai szoftvert, és ismeri több hasonló program működésének alapjait.

• Képes elsajátítani bármely, hazai munkakörnyezetben előforduló geoinformatikai adatgyűjtésre szolgáló eszköz, műszer és térinformatikai szoftver használatát.

• Alkalmas az önkormányzati, köz- és szakigazgatási, valamint vállalati szférában keletkező térbeli adatok kezelésére, rendszerek üzemeltetésére, és azokkal kapcsolatos problémák megoldására, tervezési és döntés-előkészítési munka térinformatikai támogatására.


Fontosabb tantárgyak
dia_6

Térbeli adatgyűjtés és adatfeldogozás, vektoros és raszteres térinformatika, távérzékelés, geoinformatikai modellezés, adatbázis-kezelés, vizualizáció, programozási alapismeretek, szakági programozás, webes térinformatika.

kabinet_1 Kolon_1


Orfu_1

A BSc és az MSc képzés során is a hallgatók 4-4 napos terepgyakorlaton, valamint 6-6 hetes (összesen 2 x 240 órás) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A hallgatók számos gyakorlati képzőhely közül választhatnak (pl. térinformatikával, földméréssel és távérzékeléssel foglalkozó intézetek és vállalkozások, navigációs cégek, közműszolgáltatók, vízügyi és katasztrófavédelmi igazgatóságok, nemzeti parkok, stb.) ahol gyakorlati ismeretekre tehetnek szert.

Nemzetközi kapcsolatok

dia_7

A geoinformatikus hallgatók Európa több országában vehetnek részt részképzésben. Elsősorban az ERASMUS plus program nyújt lehetőséget tanulmányi célú mobilitásra, illetve szakmai gyakorlat külföldön töltésére, de más programokban is részt vehetnek a hallgatók.

A geoinformatikus geográfus elhelyezkedési lehetőségei

dia_8

Ezen a specializáción végzett tanítványaink a közigazgatásban (települési és megyei önkormányzatok, állami intézetek), térinformatikai és térképészeti vállakozásoknál, nemzeti park igazgatóságokon, vízügyi igazgatóságokon, navigációs cégeknél helyezkednek el.

dia_9