fejlec_v1

Alkalmazott talajtan


soil


Talajaink védelme, és az ezzel kapcsolatos kutatásoknak az utóbbi években megnőtt a jelentősége, hiszen egyre inkább felismertünk azt a tényt, hogy a tiszta, egészséges talaj korlátozottan áll rendelkezésre. A termőföld megbecsülése, ésszerű és fenntartható használata, megóvása az életminőség javításának egyik feltétele, ami össztársadalmi érdek. Kutatásaink számos területét érintik a talajvédelemnek, ill. a talajszennyezésből eredő kockázatok számszerűsítésének.


Főbb kutatási területek


 • Mikroműanyagok a talajban, talajvízben felhagyott fóliasátras művelésű mezőgazdasági területeken (Kutatók:Ibrahim Saadu, Farsang Andrea)
 • Mezőgazdaságilag hasznosított területekre kijuttatott nanorészecskék környezeti viselkedése és potenciális kockázatai, a nanorészecskék tulajdonságainak változása talajkivonatokban (Kutatók: Farsang Andrea, Solymos Karolina, Babcsányi Izabella, Papp Zsolt)
 • Vízerózió hatása a talaj szervanyag-, tápanyag- és elemátrendeződési folyamataira. A talajerózió hatásának vizsgálata a szőlőültetvények talajának mikroelemtartalmára és a szőlőtőkék tápanyagellátottságára
 • Belvizek és elvezetésük hatása a talajtermékenységre, a többletvizek hasznosítási lehetőségei
 • Mobil szélcsatorna berendezésre alapozott terepi eljárás kidolgozása és csapdázó eszköz fejlesztése a szélerózió okozta talajelmozdulás mérésére
 • Szélerózió hatása a talaj szerkezetére, szervanyag- és elemátrendeződési folyamataira
 • Talajdegradációs folyamatok szerepe a mezőgazdasági eredetű növényvédőszer maradványok diffúz terjedésében: mérés, modellezés, környezeti és humánegészségügyi kockázatok becslése
 • Nehézfém- és peszticid-analízisek padláspor mintákban települési háttérszennyezés modellezésére
 • Szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági hasznosításának vizsgálata a talajok tápanyag-, szervesanyag- és fémtartalmára nézve, hatása a talaj CO2 kibocsátására és mikrobiális aktivitására
 • Városi talajok (kertek, játszóterek) nehézfém-szennyeződése, humánegészségügyi kockázataiMunkacsoport tagjai

Prof. Dr. Farsang Andrea
Dr. Barta Károly
Dr. Babcsányi Izabella
Pálffy Benjámin PhD hallgató
Dr. Szatmári József
Dr. Kovács Ferenc
Dr. Ladányi Zsuzsanna
Kiss Amanda
Sikeres pályázatok, projektek


 • OTKA 420 e Ft 1992-1995 A természeti környezet állapotváltozásának nyomon követése mintaterületen (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • OTKA 500 e Ft 1996-2000 Rendszeres környezetterhelés talajra gyakorolt hatásának elemzése mintaterületen (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • OM 4600 e Ft 2001-2003 Talaj tápanyagforgalmának modellezése mintaterületen (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • OTKA 4700 e Ft 2002-2005 Makro- és mikroelem talajbeli eloszlásának, térbeli változásának modellezése (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • NKFP 2005-2007 Környezetszennyező nehézfémek ártalmatlanítása növényekkel: a fitoremediáció, mint szennyezés csökkentési program (Dr. Farsang Andrea alprogram vezető)
 • OTKA 9700 e Ft 2008-2013 Víz és szélerózió által okozott tápanyagvesztés mérése és modellezése csernozjom területeken (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • OTKA K 12 372 e Ft 2015-2019 Különböző talajtípusok defláció érzékenységének in situ szélcsatorna kísérletekre alapozott vizsgálata, on-site és off-site hatások (Dr. Farsang Andrea témavezető)
 • EFOP-3.6.2-16 2017-2020 Tematikus kutatási hálózati együttműködések: Fenntartható nyersanyag gazdálkodás és tematikus hálózat (Dr. Farsang Andrea egyetemi alprogramvezető)
 • Nemzetközi OTKA IN (2 928 e Ft), 2010-2013: Víz- és szélerózió okozta tápanyag vesztés modellezése…(Dr. Farsang Andrea témavezető, együttműködő partner: Universität Kiel, Physische Geographische und Landschaftsökologische Institut, Prof. Dr. Rainer Duttmann)
 • MTA Prémium Posztdoktori Pályázat (2018-2021) (dr. Babcsányi Izabella): A szőlőművelés fenntarthatóságának és környezeti terhelésének tanulmányozása a réztartalmú növényvédő szerek használatának és egyes mikroelemek (cink és bór) talajbeli forgalmának vizsgálatán keresztül
 • ÚNKP Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj 2016-2017 (Csányi Katalin): Szeged város háttérszennyezettsége – ülepedő porok nehézfémtartalmának vizsgálata bioindikátorok segítségével
 • ÚNKP Felsőoktatási Doktori Hallgatói Ösztöndíj 2019-2020 (Csányi Katalin): Mezőgazdasági eredetű porterhelés mérése és modellezése dél-alföldi mintaterületen, különös tekintettel annak toxikus elem tartalmáraA csoport nemzetközi kapcsolatai

 • University of Würzburg, Institut of Geography and Geology, (Dr. Erhard Schulz)
 • Universität Kiel, Physische Geographische und Landschafts ökologische Institut (Prof. Dr. Rainer Duttmann)
 • Institute of Agricultural Climate Research, Johann Heinrich von Thunen Institute Federal Research Institute for Rural Areas (Dr. Michaela Bach)
 • Humboldt-Universität zu Berlin, Abteilung Didaktik der Geographie (Dr. rer. nat. habil. Bagoly-Simó Péter)
 • University of Bern, Geographisches Institut der Universität Bern (Dr. Moritz Bigalke)
 • University of Strasbourg, Laboratory of Hydrology and Geochemistry of Strasbourg, (Dr. Damien Lemarchand)A kutatócsoport tevékenységi körében védett PhD disszercációk


 • Puskás Irén (2004-2007), Városi talajok: A szegedi talajok komplex értékelése és osztályozása SZTE Környezettudományi Doktori Iskola Védés: 2008.
 • Kitka Gergely (2004-2007), Optimális területhasznosítás tervezése kisvízgyűjtő méretarányban talajerózió becslő modell segítségével SZTE Földtudományi Doktori Iskola Védés: 2009.
 • Balog Kitti (2008-2010) A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira SZTE Környezettudományi Doktori Iskola Védés: 2011.
 • Szolnoki Zsuzsanna (2009-2011) Antropogén tevékenységek együttes hatásának vizsgálata a városi pufferzónában elhelyezkedő kerti talajokra, különös tekintettel ezek nehézfém-terheltségére SZTE Környezettudományi Doktori Iskola Védés: 2014.
 • Fejes Ildikó (2010-2013) A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján SZTE Földtudományi Doktori Iskola Védés: 2015.
 • Tamás Margit ((2010-2013) Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül. SZTE Földtudományi Doktori Iskola Védés: 2018


 
Hallgatói sikerek

Alkalmazott talajtani témában diákköri konferencián helyezést elért OTDK/OFKD-hallgatóink:


 • OTDK –Oktatás módszertani szekció 2. helyezett (Vincze Judit, 2001)
 • Országos KAC pályázaton különdíjas (Kurunczi Edina, 2001)
 • OTDK különdíjas (Puskás Irén, 2004)
 • OTDK Talajtan tagozat 1. helyezés (Kocsis Mihály, 2007)
 • OTDK Tájföldrajz tagozat 1. helyezés (Tamás Margit – Vavra Áron, 2007)
 • OTDK Környezeti földtudományok tagozat 1. helyezés (Balog Kitti, 2007)
 • Pro Patria et Scientia Díj ösztöndíj pályázat különdíjas (Cser Viktória, 2008)
 • XXIX OTDK Környezettudományi tagozat Különdíj (Fejes Ildikó, 2009)
 • XXIX OTDK Környezettudományi tagozat III. helyezett (Gál Norbert, 2009)
 • XII. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia (OFKD) II. helyezés (Szolnoki Zsuzsanna, 2010)
 • XII. OFKD III. helyezés (Fejes Ildikó, 2010)
 • XII. OFKD I. helyezés (Gál Norbert, 2010)
 • XVI. OFKD I. helyezés (Jakus Ádám, 2014)
 • XVI. OFKD II. helyezés (Gulyás Dániel, 2014)
 • XXXIII. OTDK FiFöMa I. helyezés (Csányi Katalin, 2017)


Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube