fejlec_v1

Üdvözöljük

- Mit csinál itt uraságod?

- Geográfus vagyok - felelte az öregúr.

- Mi az, hogy geográfus?

- Tudós, aki tudja, hol vannak a tengerek, folyamok, városok, hegyek és sivatagok.

- Ó, ez nagyon érdekes - mondta a kis herceg. - Végre egy igazi mesterség!

Körülpillantott a geográfus bolygóján. Ilyen fölséges bolygót még sosem látott.

geografus


A kis herceg geográfusa már nemigen hasonlít a ma ilyen hivatást választókhoz, hiszen egy földrajztudós maga is kutató, és nagyon sokat jár szerte a világban, hogy megismerje azokat a folyamatokat, történéseket, amelyek alakítják környezetünket. De mégis szívesen idézzük Saint-Exupéryt, mert a geográfus ajánlja a kis hercegnek, hogy látogassa meg a Földet, mert jó híre van …


A Földet, a földrajzot, mi is szívesen ajánljuk, jó híre van …


A Szegedi Tudományegyetem Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke (GTKT) az ország egyik vezető oktatási és kutatási intézménye a természeti földrajz és a geoinformatika területén. A Tanszék által oktatott tárgyak és kutatási témák a földrajz interdiszciplináris tudományterületén belül a geomorfológia, a környezeti problémák, a klímaváltozás, az emberi hatások és a geoinformatika széles spektrumát fedik le, különös hangsúlyt fektetve a különböző szférák közötti kapcsolatok elemzésére. A magas színvonalú kutatási tevékenység eredményeként a Tanszék nemzetközi kutatási kapcsolatokkal is rendelkezik, melynek köszönhetően számos kutatási együttműködés és nemzetközi projekt valósult meg a GTKT részvételével. A kiterjedt nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően 15 európai partnerintézménnyel létesítettünk oktatási együttműködést is, ahol hallgatóink hasonló oktatási profilú partner-tanszékeken tanulhatnak egy féléven keresztül.
A földrajz képzés nagy hagyományokkal rendelkezik az Egyetemen, gyökerei visszanyúlnak az 1870-es évekig, a Természeti Földrajzi Tanszék önálló egységként 1964 óta működik. A szervezeti felépítés és az oktatási struktúra sok változáson ment keresztül, jelenleg a Tanszék tevékenyen részt vesz az alap és mester képzésben (Földrajz, Földtudomány, Környezettan és Környezetmérnök BSc; Geográfus, Geoinformatika és Környezettudomány MSc), a tanárképzésben (Földrajz tanár) és a doktori képzésben (Földtudományok és Környezettudományok PhD) is.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube