fejlec_v1

Geoinformatika és távérzékelés


gis


Tanszékünk profiljának több mint 30 éve része a geoinformatika és a távérzékelés, ami 2020-től a tanszék nevében is megjelenik. Szerteágazó kutatási és oktatási tevékenységet végzünk ezen szakterületeken belül, melyek lefedi a téradatok gyűjtésének, kezelésésnek, feldolgozásának és megjelenítésének számos területét. A tanszék többi kutatási irányával közösen hazai és nemzetközi projektekben vettünk részt, melyekhez a térinformatikai hátteret biztosítjuk. A távérzékeléses és földi geodéziai adatgyűjtéssel környezeti problémák vizsgálatához állítunk elő fontos alapadatokat. A műhold- és légifelvételek kiértékelésével regionális és lokális szintű folyamatok megértését, modellezését támogatjuk.

Az elmúlt évtizedekben kiépült infrastruktúra és oktatói-kutatói erőforrásaink lehetővé teszik, hogy a geoinformatika és távérzékelés aktuális kihívásainak mi is megfeleljünk, kutatási portfóliónkat a nemzetközi trendekhez igazítsuk.

Kutatócsoportunk fiatalos, nyitott és dinamikus. Az állandó oktató-kutató tagok mellett nagyszámú BSc, MSc és PhD hallgató is bekapcsolódik a kutatásokba.

Csatlakozz Te is! A kutatási témák között soroltuk fel azokat a nyitott kérdéseket, amelyeknek a megoldásához a TE segítségedet is várjuk!


Kutatócsoportunk szakmai partnerei között megtalálható a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Alsó-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság.
Fontosabb kutatási területek

1. Városi környezet vizsgálata távérzékelési módszerekkel

 • Városi beépítettség tér- és időbeli változásának vizsgálata
 • Városi vegetáció monitoringja
 • Városi felszín hőmérsékleti viszonyainak vizsgálata
 • Légifelvételek alkalamzási lehetőségei a városi környezetben

Fontosabb publikációk

 • Hussein, S.O.; Kovács, F.; Tobak, Z.; Abdullah, H.J. 2018. Spatial distribution of vegeta-tion cover in Erbil city districts using high-resolution Pléiades satellite image. Landscape & Environment 12(1), pp.10-22.
 • Hussein, S.O.; Kovács, F.; Tobak, Z. 2017. Spatiotemporal assessment of vegetation indices and land cover for Erbil city and its surrounding using Modis imageries. Journal of Environmental Geography 10 (1-2), pp.31-39.
 • Gémes, O.; Tobak, Z.; van Leeuwen, B. 2016. Satellite Based Analysis of Surface Urban Heat Island Intensity. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 9(1-2), 23-30.
 • Mucsi, L.; Szatmári, J.; Tobak, Z.; van Leeuwen, B.; Henits, L.; Szántó, G. 2012. A városi táj felszínborítottságának és a területhasználat távérzékelésen alapuló térképezésének módszertani kérdései. In: Farsang, A. et al. (eds.) Táj - érték, lépték, változás. Szeged, GeoLitera, 119-134.
 • Tobak, Z.; Csendes, B.; Henits, L.; van Leeuwen, B.; Szatmári, J.; Mucsi, L. Városi felszínek spektrális tulajdonságainak vizsgálata légifelvételek alapján. In: Lóki, J. (ed.) Az elmélet és gyakorlat találkozása a térinformatikában III. - Térinformatikai konferencia és szakkiállítás, Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 413-420.
 • Unger, J.; Gál, T.; Rakonczai, J.; Mucsi, L.; Szatmári, J.; Tobak, Z.; van Leeuwen, B.; Fiala, K. 2010. Modeling of the urban heat island pattern based on the relationship between surface and air temperatures. IDŐJÁRÁS / QUARTERLY JOURNAL OF THE HUNGARIAN METEOROLOGICAL SERVICE 114(4) 287-302.
 • Mucsi, L.; Tobak, Z.; Leeuwen, B.; Szatmári, J,; Kovács, F. 2008. Analyses of spatial and temporal changes of the urban environment using multi- and hyperspectral data. In: Jürgens, C. (ed.) Remote sensing - New Challenges of High Resolution: proceedings of the EARSeL Joint Workshop, Bochum, Geographisches Institut der Ruhr-Universität, 275-286.
 • Mucsi, L.; Tobak, Z.; Leeuwen, B.; Szatmári, J.; Kovács, F. 2008. Combined multi- and hyperspectral analysis of spatial and temporal changes of the urban environment. In: Bernard, L. et al (eds.) AGILE 2008 conference : Taking geoinformation science one step further. Girona, University of Girona, 79.

2. Környezeti problémák vizsgálata a geoinformatika és távérzékelés eszköztárával

 • Belvíz- és aszálymonitoring
 • Vegetáció monitoring
 • Invazív növények térképezése
 • Felszínmozgás-vizsgálatok

Fontosabb publikációk

 • Papp, L.; van Leeuwen, B.; Szilassi, P.; Tobak, Z.; Szatmári, J.; Árvai, M.; Mészáros, J.; Pásztor, L. 2021. Monitoring Invasive Plant Species Using Hyperspectral Remote Sensing Data. Land 10(1), 29.
 • Hammad, M.; van Leeuwen, B.; Mucsi, L. 2020. Integration of Gis and Advanced Remote Sensing Techniques for Landslide Hazard Assessment: A Case Study of Northwest Syria. ISPRS ANNALS OF THE PHOTOGRAMMETRY, REMOTE SENSING AND SPATIAL INFORMATION SCIENCES VI-3/W1-2020, 27-34.
 • Kovács, F.; Ladányi, Zs.; Hegedűs, M. 2020. Observation of consequences of the sewage sludge disposal by vegetation monitoring of a cultivated arable land. Geosciences and Engineering 8(12), 294-304.
 • Kovács, F.; Gulácsi, A. 2019. Spectral index-based monitoring (2000–2017) in lowland forests to evaluate the effects of climate change. Geosciences 9(10), 411.
 • Hammad, M.; Mucsi, L.; Van Leeuwen, B. 2019. Landslide Investigation Using Differential Synthetic Aperture Radar Interferometry: A Case Study of Balloran Dam Area In Syria. INTERNATIONAL ARCHIVES OF PHOTOGRAMMETRY AND REMOTE SENSING (2002-) XLII-3/W8, 133-138.
 • Gulácsi, A.; Kovács, F. 2018. Drought monitoring of forest vegetation using MODIS-based normalized difference drought index in Hungary. Hungarian Geographical Bulettin 67 (1), 29-42.
 • Meyer, B.C.; Mezősi, G.; Kovács, F. 2017. Landscape degradation at different spatial scales caused by aridification. Moravian Geographical Reports 25(4), 271-281.
 • Kovács, F.; van Leeuwen, B.; Ladányi, Zs.; Rakonczai, J.; Gulácsi, A. 2017. Regionális léptékű aszálymonitoringot támogató vegetáció- és talajnedvesség értékelés MODIS adatok alapján. Földrajzi Közlemények 141 (1), 14-29.
 • Gulácsi A.; Kovács, F. 2015. Drought monitoring with spectral indices calculated from MODIS satellite images in Hungary. Journal of Environmental Geography 8 (3-4), 11-19.
 • Mezősi, G.; Blanka, V.; Bata, T.; Kovács, F.; Meyer, B. 2015. Estimation of regional differences in wind erosion sensitivity in Hungary. Natural Hazards and Earth System Sciences 15 (1), 97-107.

3. Műholdas és légi adatgyűjtés és adatfeldolgozás

 • Optikai műholdadatok feldolgozása és elemzése (Landsat, Sentinel 2, MODIS, RapidEye)
 • Radar műholdadatok feldolgozása és elemzése (Sentinel 1)
 • Kisformátumú légifelvételezése és adatfeldolgozás
 • Légi adatgyűjtés forgó- és merevszárnyú drónokkal

Fontosabb publikációk

 • van Leeuwen, B.; Tobak, Z. 2018. Satellite data based river ice monitoring. In: Molnár, V. (ed.) Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában IX. : Theory meets practice in GIS Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetemi Kiadó (2018) 371-376.
 • van Leeuwen, B.; Henits, L.; Mészáros, M.; Szatmári, J.; Tobak, Z.; Pavic, D.; Savic, S.; Dolinaj, D. 2013. Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 93(3), 17-24.
 • Rakonczai, J.; Unger, J.; Mucsi, L.; Szatmári, J.; Tobak, Z.; van Leeuwen, B.; Gál, T.; Fiala, K. 2009. A napfény városa naplemente után - Légi távérzékeléssel támogatott hősziget-térképezés Szegeden. FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 133(4), 367-383.
 • van Leeuwen, B.; Tobak, Z.; Szatmári, J.; Mucsi, L.; Fiala, K.; Mezősi, G. 2009. Small format aerial photography: a cost effective approach for visible, near infrared and thermal digital imaging. In: Car, A. et al. (eds.) Geospatial crossroads Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag im Verlag VDE GmbH, 200-209.
 • Mészáros, M.; Szatmári, J.; Tobak, Z.; Mucsi, L. 2008. Extraction of digital surface models from corona satellite stereo images. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 1(1-2), 5-11.
 • Tobak, Z.; Szatmári, J.; van Leeuwen, B. 2008. Small format aerial photography - Remote sensing data aquisition for environmental analysis. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 1(3-4), 21-26.

4. Téradatbázisok, nyíltforrású térinformatikai megoldások, interaktív web térképek

 • Téradatbázisok építése és kezelése
 • Interaktív webtérképek fejlesztése

Fontosabb publikációk
 • Danube Floodplain - Interreg Danube Transnational Programme - interaktív térkép
 • Inváziós Növények Országos Térinformatikai Adatbázisa - interaktív térkép

5. Geoinformatikai és távérzékelési folyamatok automatizálása

 • Műholdfelvételek feldolgozásának automatizálása

Fontosabb publikációk

 • Gulácsi, A.; Kovács, F. 2020. Sentinel-1-Imagery-Based High-Resolution Water Cover Detection on Wetlands, Aided by Google Earth Engine. Remote Sensing 12(10), 1614.
 • van Leeuwen, B.; Tobak, Z.; Kovács, F. 2020. Sentinel-1 and -2 Based near Real Time Inland Excess Water Mapping for Optimized Water Management. SUSTAINABILITY 12(7), 2854.
 • van Leeuwen, B.; Tobak, Z.; Kovács, F.; Sipos, Gy. 2017. Towards a continuous inland excess water flood monitoring system based on remote sensing data. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 10(3-4), 9-15.
 • van Leeuwen, B. 2015. GIS workflow for continuous soil moisture estimation based on medium resolution satellite data. In: Bacao, F. et al. (eds.) AGILE 2015: Geographic Information Science as an Enabler of Smarter Cities and Communities

6. Mesterséges intelligencia (AI) alapú módszerek
 • Neurális hálók alkalmazása a távérzékelt adatok felfolgozásában és környezeti vizsgálatokban
 • Gépi tanulási eljárások alkalmazása a felszínborítása térképekzésében

Fontosabb publikációk
 • van Leeuwen, B; Tobak, Z.; Kovács, F. 2020. Machine Learning Techniques for Land Use/Land Cover Classification of Medium Resolution Optical Satellite Imagery Focusing on Temporary Inundated Areas. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 13(1-2), 43-52.
 • van Leeuwen, B.; Tobak, Z.; Szatmári, J. 2008. Development of an integrated ANN-GIS framework for inland excess water monitoring. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 1(3-4), 1-6.A munkacsoport tagjai

Senior kutatók

Dr. Mucsi László egyetemi docens
Dr. Szatmári József egyetemi docens
Dr. Kovács Ferenc egyetemi docens
Dr. Van Leeuwen Boudewijn egyetemi adjunktus
Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus

PhD hallgatók

Kajári Balázs
Hung Bui Dang (VNM)
Ahmed Mohsen Abdelsadek Metwaly (EGY)

PhD fokozatot szerzett egykori hallgatóink

Hussein Shwan Othman (2020)
Csendes Bálint (2016)
Csépe-Muladi Beáta (2016)
Tobak Zalán (2013)
Mészáros Minucsér (2013)
Henits László (2013)
Van Leeuwen Boudewijn (2012)
Bódis Katalin (2009)
Szatmári József (2007)
Molnár Attila (2007)
Kovács Ferenc (2006)
Eredmények


Sikeres pályázatok és nemzetközi projektek


 • A felszínborítás dinamikájának idősoros vizsgálata közepes- és nagyfelbontású űrfelvételek segítségével (2017-2021) (OTKA 124648)

 • A klímaváltozás földrajzi hatásainak értékelése távérzékelési módszerekkel (2009-2012) (OTKA 78349)

 • Hiperspektrális távérzékeléses módszerek alkalmazása térbeli folyamatok jellemzésére (2005-2009) (OTKA 48903)

 • Danube Floodplain - Interreg Danube Transnational Programme (2018-2020) - Danube Floodplain GIS

 • ESA - Sentinels for Floodplain Hydrology – Sentinel SAR interferometry for improved lowland hydrological hazard monitoring

 • ESA - Sentinel for Hungarian INland EXcess WaTer Volume Determination (SINEXT)

 • WATERatRISK - Interreg - IPA CBC Hungary-Serbia (2017-2019) - Interaktív térkép

 • MERIEXWA - Interreg - IPA CBC Hungary-Serbia (2012-2014)


Nemzetközi együttműködések


 • University of Natural Resources and Life Science Vienna (BOKU)
 • Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai Kar (University of Novi Sad Faculty of Sciences)
 • Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kar (University of Novi Sad, Faculty of Agriculture)


Sikeres hallgatóink (feltöltés alatt)


A kutatócsoportban megalakulása óta nagyon fontos szerepet töltenek be a hallgatók. Sikerességüket és tudományos eredményeik magas színvonalát tükrözik az OTDK versenyeken elért kiváló eredményeik, majd későbbi szakmai sikereik.


...Büszkék vagyunk arra, hogy egykori hallgatóink ma sikeres munkavállalók. Íme néhány példa:


...


Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube