TEFE2

Terület- és településfejlesztés specializáció

Mi a specializáció célja? Milyen képességekkel rendelkezik egy terület- és településfejlesztő geográfus? Mik a fontosabb tantárgyak? Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak?

Mi a specializáció célja?


A terület- és településfejlesztés specializáció olyan geográfusok képzésére törekszik, akik a települések és térségek helyzetelemzésére, koncepciók, stratégiák és programok készítésére, az azt megalapozó kutatások elvégzésére és értékelésére, valamint az érdekegyeztetési mechanizmusok kezelésére alkalmasak. A szakirányon végzett hallgatók széleskörű ismereteket szereznek a városok és a vidéki települések földrajzi sajátosságairól, társadalmi kérdéseiről, e településeket érintő komplex fejlesztési feladatokról. Megismerik a területfejlesztés területi egységeinek (járások, régiók) jellegzetességeit, a hazai terület- és településfejlesztés elméletét és gyakorlatát, valamint felhasználói ismereteket szereznek a területfejlesztésben leggyakrabban használt számítógépes programokról.


Milyen képességekkel rendelkezik egy terület- és településfejlesztő geográfus?


• Ismeri a regionális fejlődés és fejlesztés, a városkutatás, a településfejlesztés és településüzemeltetés alapvető összefüggéseit és fogalmait.

• Átlátja a térségi helyzetelemzés és fejlesztési stratégiaalkotás folyamatait, intézményi kereteit és jogi szabályozását.

• Módszertani tudással rendelkezik a projekttervezés és -menedzsment alapjairól.

• Képes a terület- és településfejlesztés különböző szintjein bekapcsolódni a tervezési- és döntés-előkészítési folyamatokba.

• Alkalmas helyzetelemzések készítésére.


Fontosabb tantárgyak


Népesség- és településföldrajz, településfejlesztés, vidékfejlesztés, regionális politika és területfejlesztés, regionális gazdaságfejlesztés, szociálgeográfia, pályázatírás.


A hallgatók a képzés során számos belföldi (pl. budapesti várostérség, Észak-Magyarország, Baranya-megye) és külföldi (pl. Dél-Erdély) terepgyakorlaton vesznek részt, amelyek a terület- és településfejlesztés aktuális kérdéseivel foglalkoznak.


Tefe_tgyak_1 Tefe_tgyak_2


A BSc képzés során a hallgatók 6 hetes (összesen 240 órás) szakmai gyakorlaton vesznek részt. A hallgatók számos gyakorlati képzőhely közül választhatnak (pl. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség, Nemzetgazdasági Minisztérium, Rév8 – Józsefvárosi Rehabilitációs és Városfejlesztési Zrt.), ahol gyakorlati ismeretekre tehetnek szert.


A terület- és településfejlesztő elhelyezkedési lehetőségei


A specializáción végzettek jó eséllyel helyezkednek el a közigazgatás (pl. kormánytisztviselő, állami vagy önkormányzati ügyintéző, városfejlesztési szakértő), a projektmenedzsment (pl. projektmenedzser, pályázati tanácsadó, pályázatíró, állami projektértékelő) és a településfejlesztés (pl. vidékfejlesztési referens, településfejlesztési referens, stratégiai tervezési szakértő) területén.


A specializáción végzett hallgatók tapasztalatát itt tudod elolvasni.


Hallgatoi_velemenyek_poszter


További információkért keress minket honlapunkon és Facebook-oldalunkon!