Védések

Szemerédi Máté védése

"Results of the complex analyses of the Gyűrűfű Rhyolite Formation in the Tisza Mega-unit (Hungary)" címmel

Témavezető: Dr. Raucsikné Dr. Varga Andrea

Időpontja: 2020. december 14. 9:00

Helye: online


Martyin-Csamangó Zita védése

"A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban" címmel

Témavezető: Dr. Boros Lajos

Időpontja: 2020.december 4. 10:00

Helye: online


Vida György PhD védése

"A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata" címmel

Témavezető: Dr. Kovács Zoltán

Időpontja: 2020. november 27. 10:00

Helye: online


Trombitás Tímea PhD védése

"A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban" címmel

Témavezető: Dr. Bajmócy Péter

Időpontja: 2020. november 19. 10:00

Helye: online


Nagy Judit PhD védése

"Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán" címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2020. szeptember 28. 14:00

Helye: online


Hussein Shwan Othman PhD védése

"Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq" címmel

Témavezető: Dr. Kovács Ferenc, Dr. Tobak Zalán

Időpontja: 2020. július 9. 13:00

Helye: online


Dóka Richárd PhD védése

"Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre" címmel

Témavezető: Dr. Kevei Ferencné Dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2020. június 30. 10:00

Helye: online


Nagy Gyula PhD védése

"A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon" címmel

Témavezető: Dr. Boros Lajos

Időpontja: 2020. június 25. 10:00

Helye: online


Rozgonyi-Horváth Ádám PhD védése

"A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében" címmel

Témavezető: Dr. Boros Lajos

Időpontja: 2020. június 17. 10:00

Helye: online


Amissah Gabriel Jonathan PhD védése

"Channel processes of a large alluvial river under human impacts" címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea, Dr. Sipos György

Időpontja: 2020. június 15. 10:30

Helye: online


Berkecz-Kovács Lívia PhD védése

"A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján" címmel

Témavezető: Dr. Mészáros Rezső

Időpontja: 2020. április 2.

Helye: online


Horváth Dániel PhD védése

"A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban" címmel

Témavezető: Dr. Kovács Zoltán

Időpontja: 2019. december 12. 10:30

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2. 


Fehér Zsolt Zoltán PhD védése

"A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése: Két megközelítés a nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli szimulációjára" címmel

Témavezető: Dr. Rakonczai János, Dr. Geiger János

Időpontja: 2019. december 11. 11:00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2. 


Tóth Orsolya PhD védése

"Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén" címmel

Témavezető: Dr. Sipos György

Időpontja: 2019. november 8., 13:00

Helye: MTA SZAB Székház, 2017-es terem


Kiss Márton PhD védése

„Ökoszisztéma-szolgáltatások modell-alapú értékelése” címmel

Témavezető: Dr. Keveiné dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2019. június 25., 13.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Györgyovics Katalin PhD védése

„Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2019. február 15., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Vasárus Gábor PhD védése

„A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeink átalakulásában” címmel

Témavezető: Dr. Bajmócy Péter

Időpontja: 2019. január 24., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Skarbit Nóra PhD védése

„Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klmamodell alapján” címmel

Témavezető: Dr. Unger János

Időpontja: 2018. november 6., 11.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Lados Gábor PhD védése

„A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata” címmel

Témavezető: Dr. Kovács Zoltán

Időpontja: 2018. október 25., 13.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Csépe Zoltán PhD védése

„Wheather related ragweed pollen Ievels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary” címmel

Témavezető: Dr. Makra László

Időpontja: 2018. október 12., 11.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Dr. Kovács Ferenc habilitációs előadásai

Tudományos előadás:

Címe: Klímaváltozás földrajzi hatásának értékelése multispektrális vegetáció monitoring módszerekkel (Investigation the geographic impact of climate change by multispectral vegetation monitoring)

Időpontja: 2018. október 2., 10.00

Tantermi előadás:

Címe: Természeti erőforrás adatbázisok - területhasználat, topográfia (Natural resource databases - land use, topography)

Időpontja: 2018. október 2., 11.00

Az előadások helye: SZTE Földrajzi és Földtudományi Intézet, Jakucs terem (Szeged, Egyetem u. 2-6.)


Baló-Takács Ágnes PhD védése

„Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examlpes from Szeged” címmel

Témavezető: Dr. Gulyás Ágnes, Dr. Kántor Noémi

Időpontja: 2018. június 22., 11.30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Právetz Tamás PhD védése

„Mederanyag-egyenleg és morfológiai változások a Maros folyó síksági szakaszán” címmel

Témavezető: Dr. Sipos György

Időpontja: 2018. május 18., 10.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Tamás Margit PhD védése

„Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül” címmel

Témavezető: Dr. Farsang Andrea

Időpontja: 2018. május 17., 12.00

Helye: SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Jakucs-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Pósfai Zsuzsanna PhD védése

„Reproducing uneven development on the Hungarian housing market” címmel

Témavezető: Dr. Nagy Erika

Időpontja: 2018. május 16., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Kun Ágnes PhD védése

„Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben” címmel

Témavezető: Dr. Barta Károly

Időpontja: 2018. május 9., 10.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bán Attila PhD védése

„A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján” címmel

Témavezető: Dr. Pál Viktor

Időpontja: 2017. november 8., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Lennert József PhD védése

„A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2017. október 6., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Misi Dávid PhD védése

„Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében” címmel

Témavezető: Dr. Náfrádi Katalin

Időpontja: 2017. június 30., 13.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Skultéti Ágnes PhD védése

„Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar

Időpontja: 2017. június 21., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, díszterem, Szeged, Somogyi u. 7.


Kovács Attila PhD védése

„A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel” címmel

Témavezető: Dr. Unger János, Dr. Kántor Noémi

Időpontja: 2017. május 22., 11.30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Csendes Bálint PhD védése

„Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban” címmel

Témavezető: Dr. Mucsi László

Időpontja: 2017. március 17., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bauer Márton PhD védése

„Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Raucsik Béla

Időpontja: 2017. február 15., 13.00

Helye: SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Gulyás Péter PhD védése

„Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2016. december 7., 12.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Csépe-Muladi Beáta PhD védése

„A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken” címmel

Témavezető: Dr. Mucsi László

Időpontja: 2016. október 21., 12.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Poyanmehr Zahra PhD védése

„Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vízgeokémiai adatok figyelembevételével” címmel

Témavezető: Dr. Szanyi János

Időpontja: 2016. június 22., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Szabó Tünde PhD védése

„A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai” címmel

Témavezető: Dr. Kovács Zoltán

Időpontja: 2016. május 17., 11.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Andrási Gábor PhD védése

„A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2016. április 28., 11.30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Balizs Dániel PhD védése

„Etnikai térstruktúra és asszimiláció a történelmi Vas megyében” címmel

Témavezető: Dr. Bajmócy Péter

Időpontja: 2016. március 10., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Molnár Dávid PhD védése

„Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2015. november 25., 11.00

Helye: SZTE TTIK Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Marczell-terem, Szeged, Egyetem u. 2., 3. emelet


Almási Enikő Eszter PhD védése

„A ditrói alkáli masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája” címmel

Témavezető: Dr. Pál-Molnár Elemér

Időpontja: 2015. november 25., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-104-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Hernesz Péter PhD védése

„Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2015. november 9., 13.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Bede Ádám PhD védése

„A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2015. november 11., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bácsmegi Gábor PhD védése

„Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-alsó-rétek lelőhelyén” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2015. szeptember 30., 10.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Molnár László PhD védése

„Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Schubert Félix

Időpontja: 2015. május 20., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Tari Csilla PhD védése

„Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel” címmel

Témavezető: Dr. Szanyi János, Dr. Kovács Balázs

Időpontja: 2015. május 7., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 217-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Fabula Szabolcs PhD védése

„A fogyatékosság, mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata” címmel

Témavezető: Dr. Timár Judit

Időpontja: 2015. március 26., 14.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Cziczer István PhD védése

„Pannónia korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés” címmel

Témavezető: Dr. Magyar Imre, Dr. Szónoky Miklós

Időpontja: 2015. március 24., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Fejes Ildikó PhD védése

„A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján” címmel

Témavezető: Dr. Farsang Andrea

Időpontja: 2015. március 16., 11.30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Horváth Janina PhD védése

„Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension” címmel

Témavezető: Dr. Geiger János

Időpontja: 2015. március 16., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Korom Annamária PhD védése

„A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2015. január 22., 10.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Serlegi Gábor PhD védése

„Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban” címmel

Témavezető: Dr. Bondár Mária, Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2014. december 12., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Katona Orsolya PhD védése

„Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén” címmel

Témavezető: Dr. Sipos György

Időpontja: 2014. november 25., 11.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Szalontai Csaba PhD védése

„A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2014. november 24., 13.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék kisterme, Szeged, Egyetem u. 2.


Kőrösi Andrea Mária PhD védése

„A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál, Dr. Gulyás Sándor

Időpontja: 2014. november 7., 11.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Pap Ági PhD védése

„Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken” címmel

Témavezető: Dr. Becsei József, Dr. Boros Lajos

Időpontja: 2014. október 30., 10.00

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Mucsiné Égerházi Lilla Andrea PhD védése

„Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján” címmel

Témavezető: Dr. Unger János, Dr. Kántor Noémi

Időpontja: 2014. október 10., 14.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Vass István PhD védése

„Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Szanyi János

Időpontja: 2014. június 10., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Sümeghy Borbála Alice PhD védése

„A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2014. május 22., 11.30

Helye: SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Jakucs-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Ahmed Korany Abdelraof Abdelaal PhD védése

„Environmental Modelling And Spatial Landscape Analysis For The Contamination Risk Assessment Of Sensitive Areas” címmel

Témavezető: Dr. Szilassi Péter, Dr. Jordán Győző

Időpontja: 2014. május 9., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-104-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Knipl István PhD védése

„Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2014. május 6., 11.00

Helye: SZTE Földtani és Őslénytani Tanszék, Miháltz-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Józsa Klára PhD védése

„A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata” címmel

Témavezető: Dr. Bajmócy Péter

Időpontja: 2014. április 17., 10.30

Helye: SZTE TTIK Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Fiser-Nagy Ágnes PhD védése

„Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar

Időpontja: 2013. november 29., 14.00

Helye: SZTE Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék, Grasselly-terem, Szeged, Egyetem u. 2.


Tobak Zalán PhD védése

„A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával” címmel

Témavezető: Dr. Mucsi László

Időpontja: 2013. november 19., 11.00

Helye: Szent-Györgyi Albert Agóra, földszinti kamaraterem, Szeged, Kálvária sgt. 23.


Mészáros Minucsér PhD védése

„Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora Mountain” címmel

Témavezető: Dr. Mucsi László

Időpontja: 2013. október 17., 11.30

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-104-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bíró Lóránt PhD védése

„A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Polgári Márta

Időpontja: 2013. szeptember 30., 12.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Dabi Gergely PhD védése

„A Mecsekalja zóna kristályos komplexum posztmetamorf paleofluidum evolúciója” címmel

Témavezető: Dr. M. Tóth Tivadar, Dr. Schubert Félix

Időpontja: 2013. május 27., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Henits László PhD védése

„Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében” címmel

Témavezető: Dr. Mucsi László

Időpontja: 2013. május 21., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bata Teodóra PhD védése

„Közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata” címmel

Témavezető: Dr. Mezősi Gábor

Időpontja: 2013. május 16., 11.30

Helye: SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Marczell-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Keserű Imre PhD védése

„Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns” címmel

Témavezető: Dr. Timár Judit

Időpontja: 2013. május 16., 11.00

Helye: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Benyhe Balázs PhD védése

„Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2013. május 7., 14.00

Helye: SZTE Számítóközpont, alagsori 6-os tanterem, Szeged, Árpád tér 2.


Omar Sliman PhD védése

„Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties” címmel

Időpontja: 2013. május 6., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Dudás Gábor PhD védése

„Világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával” címmel

Témavezető: Dr. Boros Lajos

Időpontja: 2013. április 29., 11.00

Helye: SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Krajkó-tanterem, Szeged, Egyetem u. 2.


Allow Khomine PhD védése

„Tengervíz partmenti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével” címmel

Témavezető: Dr. Szanyi János

Időpontja: 2012. november 30., 11.00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Hupuczi Júlia PhD védése

„Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2012. november 28., 13.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Páll Dávid Gergely PhD védése

„Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2012. november 23., 10.30

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 217-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Van Leeuwen Boudewijn PhD védése

„Artifical neural networks and geographic information systems for inland excess water classification” címmel

Témavezető: Dr. Mezősi Gábor, Dr. Szatmári József

Időpontja: 2012. szeptember 12., 11.00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Sánta Gábor PhD védése

„Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2012. június 28., 12.30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Szilágyiné Sebők Szilvia PhD védése

„Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének több léptékű szedimentológiai modellezése” címmel

Témavezető: Dr. Geiger János

Időpontja: 2012. május 11., 11:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Sinka Róbert PhD védése

„Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2012. február 6., 11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Illésné Sándor Andrea PhD védése

„A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2012. január 26., 11:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Samu Andrea PhD védése

„A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre” címmel

Témavezető: Dr. Keveiné dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2012. január 10., 13:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Náfrádi Katalin PhD védése

„Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2012. január 4., 11:00

Helye: SZTE Tanulmányi és Információs központ 3. sz. szemináriumi terem, Szeged, Ady tér 10., földszint


Bezdán Mária PhD védése

„Szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon” címmel

Témavezető: Dr. Zsuffa István, Dr. Rakonczai János

Időpontja: 2011. november 22., 14:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Molnár Sándor PhD védése

„Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2011. november 22., 10:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Tanács Eszter PhD védése

„Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén” címmel

Témavezető: Dr. Keveiné dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2011. október 14., 13:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7. I. emelet


Hegedűs Gábor PhD védése

„A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2011. május 24., 14:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7. I. emelet


Gulyás Sándor PhD védése

„Az édesvízi kagylók szerepe a Kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásában és az ártéri, folyóvízi környezet lokális és regionális adottságainak rekonstrukciójában” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2011. május 24., 12:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-104-es terem, Szeged, Somogyi u. 7. I. emelet


Balog Kitti PhD védése

„A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira” címmel

Témavezető: Dr. Farsang Andrea

Időpontja: 2011. május 17., 14:30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Blanka Viktória PhD védése

„Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2010. december 6., 11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Farkas Jenő Zsolt PhD védése

„Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal” címmel

Témavezető: Dr. Csatári Bálint

Időpontja: 2010. október 20., 14:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Persaits Gergő PhD védése

„A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében” címmel

Témavezető: Dr. Sümegi Pál

Időpontja: 2010. szeptember 17., 13:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem, Szeged, Somogyi u. 7. I. emelet


Deák József Áron PhD védése

„Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése” címmel

Témavezető: Dr. Keveiné dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2010. május 7., 11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Vajda Gizella Renáta PhD védése

„A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében” címmel

Témavezető: Dr. Mészáros Rezső

Időpontja: 2010. április 26., 11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Gál Tamás Mátyás PhD védése

„Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása” címmel

Témavezető: Dr. Unger János

Időpontja: 2010. március 3., 14:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Kitka Gergely PhD védése

„Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében” címmel

Témavezető: Dr. Farsang Andrea

Időpontja: 2010. január 15., 11:30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Gulyás Ágnes PhD védése

„Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben” címmel

Témavezető: Dr. Unger János

Időpontja: 2009. november 26., 10:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Batki Anikó PhD védése

„A Ditrói Alkáli Masszívum lamprofírjainak petrogenezise” címmel

Témavezető: Dr. Pál-Molnár Elemér

Időpontja: 2009. november 30., 10:00

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-104-es terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Bódis Katalin PhD védése

„Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben” címmel

Témavezető: Dr. Mezősi Gábor

Időpontja: 2009. november 27., 10:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Oroszi Viktor PhD védése

„Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros Magyarországi szakaszán” címmel

Témavezető: Dr. Kiss Tímea

Időpontja: 2009. szeptember 21., 11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterme, Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint


Duray Balázs PhD védése

„Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése” címmel

Témavezető: Keveiné Dr. Bárány Ilona

Időpontja: 2009. június 24., 9:30

Helye: MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 103-as terem, Szeged, Somogyi u. 7.


Szepesi Gábor PhD védése

„A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon” címmel

Témavezető: Dr. Becsei József

Időpontja: 2008. november 19., 11:30

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme, Bolyai épület, Aradi vértanúk tere 1.


Balázs Bernadett PhD védése

„Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése” címmel

Témavezető: Dr. Unger Jámos

Időpontja: 2008. június 26.,11:00

Helye: SZTE TTIK Dékáni Hivatal Tanácsterem, Bolyai épület, Aradi vértanúk tere 1.

Friss Hírek

A cikk a TTIK Centenáriumi cikkpályázatára íródott.