GeoLitera

A Szegedi Tudományegyetemen a legfontosabb földtudományi kutatások a Természettudományi és Informatikai Kar keretein belül a Földrajzi és Földtudományi Intézetben folynak. A Szentpétery Zsigmond, Prinz Gyula, Koch Sándor, Miháltz István, Balogh Kálmán, Grasselly Gyula, Péczely György, Kogutowicz Károly, Horusitzky Ferenc, Jakucs László valamint Wagner Richárd nevével fémjelzett Intézet a magyarországi földrajzi és földtani oktatásban és kutatásban − már az egyetem 1921-es megalakulása óta − vezető szerepet tölt be. Az Intézet erőssége oktatási (földrajz, földtudományi, környezettan, környezetmérnök alapképzés, valamint geográfus, földtudomány, környezettudomány mesterképzés) tevékenysége mellett a tudományos (szerves és környezeti geokémiai, repedezett fluidum rezervoár, hidrogeológia és geotermia, kőzettani és vulkanológiai, régészeti geológiai és negyedidőszaki, geomatematikai, városklimatológia, légszennyezettség, településföldrajzi, turizmusföldrajzi és területfejlesztési, táj- és környezetkutató, alkalmazott geomorfológiai, geoinformatikai, környezet-földtudományi tudományos műhely) sokszínűségében rejlik. A tudományos műhelyekhez szervesen kapcsolódnak a Földtudományok Doktori Iskola Geológia, Geomorfológia és Geoökológia és Társadalmi-gazdasági folyamatok térbeli megjelenési formái és változásai, valamint a Környezettudományi Doktori Iskola Környezeti geográfia és Környezetföldtan képzési programjai is.


A GeoLitera sorozat kötetei a Földrajzi és Földtudományi Intézet gondozásában jelennek meg. A nagyrészt magyar nyelvű tudományos kötetek az Intézetben végzett korszerű kutatások, illetve az intézeti szakmai műhelyek által koordinált tudományos munkák új eredményeinek, valamint az Intézet által szervezett konferenciák, emlékülések tudományos előadásainak adnak fórumot.


A GeoLitera sorozat keretein belül megjelenő Geoszférák című időszaki kiadvány elsődleges célja az adott évben az Intézet doktori iskoláiban született, kiemelkedő tudományos értékkel rendelkező doktori (PhD) disszertációk közreadása és szélesebb körű megismertetése.


A kötetek témaválasztásában nincs különleges, előre felállított sorrend. A sorozatot a tudományos műhelyek szerkesztik; azokról a tudományos témákról tudunk újat írni, amelyeken az intézetii és hazai kutatók aktívan dolgoznak.

Pál-Molnár Elemér
sorozatszerkesztő

Friss Hírek

A Magyarhoni Földtani Társulat adománygyűjtő rendezvényéhez kapcsolódóan bemutatásra kerül Főzy István BERSEK Kőzetek és kövületek Egy gerecsei hegy története című GeoLitera kötete, mely kiadónk 50. kiadványa is egyben. A könyvbemutató során Ozsvárt Péter beszélget a szerzővel és kiadónk főszerkesztőjével, Pál-Molnár Elemérrel.

Az eseményen említésre kerülnek a korábban megjelent őslénytani tárgyú munkák is.


Időpont: 2024. február 16. 15 óra

Helyszín: 1015 Budapest, Csalogány utca 12, 1. emelet 1.


A rendezvény nem regisztrációhoz kötött, de a létszám becslése miatt a rendezők megköszönik, ha előre jelzik részvételi szándékukat a magyarhoni1848@gmail.com e-mail címen vagy a +36-1-201-9129 telefonszámon.


Mindenkit – nem csak a Földtani Társulat tagjait – szeretettel várunk!