fejlec_v1

Újvidéki Egyetem, Szerbia


Kutatási témák:

Az Újvidéki Egyetem Természettudományi és Matematikai, valamint Műszaki Karával több éve folytatunk közös kutatásokat, három fő témakörben. A kutatások egyik területe a belvizek kialakulását befolyásoló tényezők, a belvíz elöntés monitorozási és a kockázatértékelés lehetőségeinek fejlesztése elsősorban távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával. Közös kutatásaink másik területe a vízhiány és az aszály vizsgálata. A kutatás kiterjed a vízhiány mértékének becslésére, a vízhiányhoz kapcsolódó környezeti konfliktusok feltárására, a vízkészletek fenntartható/alkalmazkodó használatának vizsgálatára.

Delibláti homokvidék morfológiájának és formálódási időszakának vizsgálata.

Sikeres projektek:

 • Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában (Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával) (2012-2014)
 • MERIEXWA HUSRB/1002/121/088
 • Vízhiány és adaptív vízgazdálkodási stratégiák a magyar-szerb határmenti régióban (2013-2014)
 • WAHASTRAT HUSRB/1203/121/130


Publikációk:

 • Mezősi G., Blanka V., Ladányi Zs., Bata T., Urdea P., Frank A., Meyer B. C. 2016. Expected Mid- and long-term changes in drought hazard for the South-Eastern Carpathian Basin. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES, 11/2, 355 – 366.
 • Sipos Gy., Markovic S., Tóth Ó., Gavrilov M., Balla A., Kiss T., Urdea P., Meszaros M. 2016 Assessing the morphological characteristics and formation time of the Deliblato Sands, Serbia. GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS 18, EGU2016-13752, és poszter
 • Blanka V., Ladányi Zs. (szerk.) 2014. Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban / Suša i upravljanje vodama u južnoj mađarskoj ravnici i Vojvodini / Drought and Water Management in South Hungary and Vojvodina. Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 384 p.
 • Fiala K., Blanka V., Ladányi Zs., Szilassi P., Benyhe B., Dolinaj D., Pálfai I. 2014. Drought severity and its effect on agricultural production in the Hungarian-Serbian cross-border area. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 7 (3–4), 43–51.
 • Barta K., Bata T., Benyhe B., Brkić M., Dogan V., Dolinaj D., Farsang A., Gál N., Henits L., Juhász L., Kiss T., Kovács F., Mezősi G., Mucsi L., Mészáros M., Obradović Đ., Pavić D., Rakonczai J., Savić S., Sipos Gy., Sümeghy B., Szatmári J., Szilassi P., Tobak Z., van Leeuwen B., Živanov M. 2013. Inland Excess Water – Belvíz – Suvišne Unutrašnje Vode. Szeged; Újvidék: Szegedi Tudományegyetem; Újvidéki Egyetem, 154 p.
 • Van Leeuwen B., Henits L., Mészáros M., Tobak Z., Szatmári J., Pavić D., Savić S., Dolinaj D. 2013. Classification methods for inland excess water modelling. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL GEOGRAPHY 6(1-2), 1-8.
 • Van Leeuwen B., Henits L., Mészáros M., Szatmári J., Tobak Z., Pavic D., Savic S., Dolinaj D. 2013. Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján. HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 93 (3) 17-24.

Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube