fejlec_v1

Referencia munkáink


Geodézia


ESA projekt
Sentinels for Floodplain Hydrology – Sentinel SAR interferometry for improved lowland hydrological hazard monitoring
Légi felmérések, vizsgálatok


BELVIZ-INFO projekt
Az egyedi belvízképződési mechanizmus vizsgálatán alapuló, belvízgyakorisági és –veszélyeztetettségi térkép előállítására képes BELVÍZ-INFO rendszer kifejlesztése (GOP-1.1.1-08/1-2008–0025)

MERIEXWA projekt
Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában
(Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával)
Műholdas környezeti vizsgálatok


WATERATRISK projekt
A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése

ESA projekt
Sentinel for Hungarian INland EXcess WaTer Volume Determination (SINEXT)

FIR projekt
Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) - földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása
Téradat infrastruktúra


MERIEXWA projekt
Belvízi monitoring, menedzsment és kockázatértékelés a Délkelet-Alföldön és Észak-Szerbiában
(Távérzékelési és térinformatikai módszerek alkalmazásával)

WATERATRISK projekt
A vízgazdálkodást és a szélsőséges időjárási helyzetekből eredő kockázatok mérséklését támogató aszály és belvíz monitoring megoldások fejlesztése

Danube Floodplain projekt
Dunamenti árterek térinformatikai adatbázisának felépítése és kezelése (Interreg - Danube Transnational Program)
Válogatott publikációk


Mucsi L., Kiss R., Szatmári J., Bódis K., Kántor Z., Dabis G., Dzsupin M. 2004.
Felszín alatti vezetékek környezetszennyező hatásainak felmérése távérzékeléses technológiával.
Geodézia és Kartográfia 56(4). 3-8.
Mészáros M., Szatmári J., Tobak Z., Mucsi L. 2006.
Digitális domborzatmodellek előállítása és alkalmazása sztereo CORONA űrfelvételek alapján.
Geodézia és Kartográfia 58(3). 30-35.
Frank M., Mucsi L. 2014.
Automatikus felületmodell-előállítás és szolárisenergiabevétel számítása egy szegedi mintaterületen.
Geodézia és Kartográfia 66(1-2). 16-22.
Kovács F., Kitka G., Huszár T. 2015.
Térinformatika az erdőtűzvédelem szolgálatában.
van Leeuwen B. et al. 2013.
Belvíz-elöntések lehatárolása RapidEye műhold-felvételek alapján.
Hidrológiai Közlöny 93(3). 17-24.
Szatmár J., Tobak Z., van Leeuwen B., Dolleschall J. 2011.
A belvízelöntések térképezését megalapozó adatgyűjtés és a belvízképződés modellezése neurális hálózattal.
Földrajzi Közlemények 135(4). 351-363.
Szatmári J., Kovács F., Tobak Z., van Leeuwen B., Mezősi G., Mucsi L., Juhász L., Huszár T., Kitka G. 2014.
Távérzékelés a katasztrófa-védelem szolgálatában.
In: Márkus, B. (szerk.) Térinformatika 2014 : 20 éves a Térinformatika Tanszék. 375-390.
Varga Á., Szatmári J., Tobak Z., van Leeuwen B., Mucsi L. 2021.
Épületek napenergia-potenciáljának számítása fotogrammetriai módszerekkel előállított adatok felhasználásával.
Geodézia és Kartográfia 2021(2) DOI: 10.30921/GK.73.2021.2.1

Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube