fejlec_v1

Dr. Kiss Tímea, egyetemi docens

folyóvizi és eolikus geomorfológia

 • Extrém szélesemények és árvizek előfordulása és következményei - írott források alapján
 • Klímaváltozás hátására bekövetkező lefolyás változás modellezése a Tiszán vagy valamelyik mellékfolyóján: felkészülés a szárazodásra.
 • Ártéri feltöltődés vizsgálata (ha lesz tavasszal árvíz)
 • A hullámterek területhasználataának alakulása térben és időben a Tisza bagy a Maros határszakaszai mentén
 • Partpusztulás vizsgálata a vízi turizmus hatására (motorcsónakázáás, jet-ski, horgászat)
 • A Körös-Tisza által határolt területet (Nagykunság déli részének) behálózó medrek jellegzetességei, koruk és ártéri szigetei
 • A Közép- vagy a Felső-Tisza egy szakaszán a meder horizontális és vertikális paramétereinek alakulása
 • A Körös-vidék elhagyott medrei és a medrek kora.
 • Szigetek és zátonyok fejlődése a Dráván vagy a Maroson
 • Völgyzárógátak elhelyezkedése a Maros vagy a Felső-Tisza vízgyűjtőjén
 • Potenciális környezeti veszélyforrások a Maros vízgyűjtőjén (bányák, kommunális és ipari szennyezések)
 • Ártézi kutak vízhozamának alakulása (Mindszenten) és a felszín alatti vizek védelme
 • Jégjárás vizsgálata a Tiszán és mellékfolyóin
 • Homokbuckák belső szerkezetének vizsgálata radarral (Duna-Tisza közi és nyírségi buckák összehasonlítása)
 • Heves árvizekethez köthető dombvidéki árkos erózió révén kierodálódott anyagmennyiség mérése és sorsának követés

Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube