fejlec_v1

demonstrator

Demonstrátori pályázat 2023/2024 tavasz

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK

2023/2024 tavaszi félév


1. Talajtan gyakorlat segítése és bekapcsolódás a talajtani kutatásokba (terep- és labormunka)

Kurzus : Talajtan gyakorlat, Alkalmazott talajtan terepi és labormunka
Oktató - témavezető: Dr. Barta Károly egyetemi docens
Feladat: Bekapcsolódás a Talajtan gyakorlatok és az Alkalmazott talajtan terepi és labormunka előkészítésébe, segítés a lebonyolításában, projektmunkát készítő hallgatók terepi és labor vizsgálatainak segítése, bekapcsolódás a Tanszéken folyó talajtannal kapcsolatos kutatómunkába, labormunkában.

Heti óraszám: 4-6 óra
Követelmények: legalább BSc 2-3. éveses vagy MSc-s képzésben résztvevő hallgató (földrajz, környezetmérnök, földtudomány), akik teljesítették a BSc-s Talajtan elméleti és gyakorlati kurzusokat.


2. Geoinformatikai gyakorlatok oktatása és bekapcsolódás a kutatásokba

Kurzus: Geoinformatika alapjai, Földrajzi adatok gyűjtése, Vektoros térinformatika, Terepgyakorlat

Oktató - témavezetők: Dr. Szatmári József egyetemi docens, Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus
Feladatok: a) Bekapcsolódás a fenti gyakorlatok előkészítésébe és lebonyolításába, valamint b) részvétel a geoinformatikai jellegű kutatómunkában, terepi méréseken, adatfeldolgozásban.
Heti óraszám: 2-3 óra
Követelmények: Geoinformatika MSc vagy 3. éves földrajz BSC geoinformatika specializációs hallgató.


3. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny szervezésében való közreműködés

Kurzus: Prezentációs technikák a földrajzban
Oktatók - témavezető: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens
Feladatok: bekapcsolódás a Jakucs László Földrajzverseny előkészítésébe, lebonyolításába, valamint tevékeny részvétel a középiskolai földrajzi feladatok adatbankjának létrehozásában.
Heti óraszám: 2-4 óra
Követelmények: Osztatlan földrajz tanár vagy MSc földrajz tanár szakos hallgató. Grafikai programok ismerete, illetve angol nyelvismeret előnyt jelent.


4. Oktatási és kutatási feladatok segítése természetföldrajzi és negyedidőszaki témakörökben

Kurzus - téma: Magyarország természetföldrajza, Negyedidőszak földrajza, Abszolút kormeghatározási módszerek, Sekélygeofizikai módszerek című kurzusok segítése, bekapcsolódás terepi és laboratóriumi kutatómunkába
Oktatók - témavezető: Dr. Sipos György egyetemi docens
Feladatok: Részvétel a kurzusokhoz kapcsolódó oktatási feladatok lebonyolításában, valamint bekapcsolódás a tanszéken folyó hazai és nemzetközi geokronológiai és negyedidőszaki kutatásokba.
Heti óraszám: 4-6 óra (megegyezés szerint)
Követelmények: legalább BSc 2. éves földrajz, földtudomány, környezetmérnök, geográfus, földtudós, fizikus hallgató


Jelentkezés: a fenti helyekre pályázni a kitöltött jelentkezési lappal, valamint a kért mellékletek csatolásával lehet.

Határidő: 2024. február 21. (szerda) 12:00 óra


A jelentkezéseket elektronikus a szatmari.jozsef@szte.hu címre kell beküldeni “Demonstrátori pályázat” megjelöléssel!

Dr. Szatmári József
egyetemi docens
demonstrátori témafelelős

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube