fejlec_v1

demonstrator

Demonstrátori pályázat 2023/2024 ősz

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK

2023/2024 őszi félév


1. Talajtan gyakorlat segítése és bekapcsolódás a talajtani kutatásokba (terep- és labormunka)

Kurzus : Talajtan gyakorlat, Alkalmazott talajtan terepi és labormunka
Oktató - témavezető: Dr. Barta Károly egyetemi docens
Feladat: Bekapcsolódás a Talajtan gyakorlatok és az Alkalmazott talajtan terepi és labormunka előkészítésébe, segítés a lebonyolításában, projektmunkát készítő hallgatók terepi és labor vizsgálatainak segítése, bekapcsolódás a Tanszéken folyó talajtannal kapcsolatos kutatómunkába. Heti óraszám: 4-6 óra
Követelmények: legalább BSc II. éves, vagy MSc-s képzésben résztvevő földrajz, geográfus, geoinformatikus, földtudomány, környezettan, környezetmérnök szakos hallgató. Teljesítették a BSc-s Talajtan elméleti és gyakorlati kurzusokat.


2. Geoinformatikai gyakorlatok: bekapcsolódás a kutatásokba (terepi- és számítógépes labormunka)

Kurzus: Raszteres térinformatika, Terepgyakorlat, Geoinformatics fieldwork
Oktató - témavezetők: Dr. Mucsi László egyetemi docens, Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus, Dr. Van Leeuwen Boudewijn egyetemi adjunktus, Dr. Szatmári József egyetemi docens
Feladatok: a) Bekapcsolódás a fenti gyakorlatok előkészítésébe és lebonyolításába, valamint b) részvétel a geoinformatikai jellegű kutatómunkában, adatfeldolgozásban és a Kutatók Éjszakája előkésíztésében, lebonyolításában, továbbá 3) részvétel a hallgatói geoinformatikai műszeres oktatásban.
Heti óraszám: 2-4 óra
Követelmények: MSc geoinformatikus hallgató vagy földrajz BSC geoinformatika specializációs hallgató (III. évfolyam). Geodéziai és geoinformatikai műszeres, szoftveres ismeretek.


3. Földrajzi szakmódszertan

Kurzus: Földrajz szakkmódszertan 3. (előkészítés)
Oktatók - témavezető: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens, Dr. Kádár Anett adjunktus
Feladatok: a) bekapcsolódás a fenti gyakorlat és a Jakucs László Földrajzverseny előkészítésébe, lebonyolításába, valamint tevékeny részvétel a középiskolai földrajzi feladatok adatbankjának létrehozásában.
b) bekapcsolódás a fenti gyakorlat előkészítésébe, lebonyolításába.
Heti óraszám: 2 óra
Követelmények: Földrajz tanár szakos hallgató


4. Oktatási és kutatási feladatok segítése természetföldrajzi és negyedidőszaki témakörökben

Kurzus - téma: Magyarország természetföldrajza, Negyedidőszak földrajza, Abszolút kormeghatározási módszerek, Sekélygeofizikai módszerek című kurzusok segítése, bekapcsolódás terepi és laboratóriumi kutatómunkába
Oktatók - témavezető: Dr. Sipos György egyetemi docens
Feladatok: Részvétel a kurzusokhoz kapcsolódó oktatási feladatok lebonyolításában, valamint bekapcsolódás a tanszéken folyó hazai és nemzetközi geokronológiai és negyedidőszaki kutatásokba. Segítségnyújtás a kapcsolódó Kutatók Éjszakája programok lebonyolításában.
Heti óraszám: 4-6 óra (megegyezés szerint)
Követelmények: legalább BSc II.. éves földrajz, földtudomány, környezetmérnök, geográfus, földtudós, fizikus hallgató


Jelentkezés: a fenti helyekre pályázni a kitöltött jelentkezési lappal, valamint a kért mellékletek csatolásával lehet.

Határidő: 2023. szeptember 20. (szerda) 12:00 óra


A jelentkezéseket elektronikus a szatmari.jozsef@szte.hu címre kell beküldeni “Demonstrátori pályázat” megjelöléssel!

Dr. Szatmári József
egyetemi docens
demonstrátori témafelelős

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube