fejlec_v1

demonstrator

Demonstrátori pályázat 2022/2023 tavasz

DEMONSTRÁTORI PÁLYÁZATOK

2022/2023 tavaszi félév


1. Talajtan gyakorlat segítése és bekapcsolódás a talajtani kutatásokba (terep- és labormunka)

Kurzus : Talajtan gyakorlat, Alkalmazott talajtan terepi és labormunka
Oktató - témavezető: Dr. Barta Károly egyetemi docens
Feladat: Bekapcsolódás a Talajtan gyakorlatok és az Alkalmazott talajtan terepi és labormunka előkészítésébe, segítés a lebonyolításában, projektmunkát készítő hallgatók terepi és labor vizsgálatainak segítése, bekapcsolódás a Tanszéken folyó talajtannal kapcsolatos kutatómunkába. Heti óraszám: 4-6 óra
Követelmények: legalább BSc 2-3. éves, vagy MSc-s képzésben résztvevő földrajz, geográfus, földtudomány, környezettan, környezetmérnök szakos hallgató. Teljesítették a BSc-s Talajtan elméleti és gyakorlati kurzusokat.


2. Geoinformatikai gyakorlatok oktatása és bekapcsolódás a kutatásokba

Kurzus: Terepgyakorlat, geoinformatika labormunka
Oktató - témavezetők: Dr. Tobak Zalán egyetemi adjunktus
Feladatok: Bekapcsolódás a fenti gyakorlatok előkészítésébe és lebonyolításába, valamint részvétel a Tanszéken folyó geoinformatikai jellegű kutatómunkában, terepi méréseken, adatfeldolgozásban
Heti óraszám: 2-3 óra
Követelmények: geográfus MSc geoinformatika specializációs hallgató (II. évfolyam) vagy földrajz BSC geoinformatika specializációs hallgató (III. évfolyam)


3. Jakucs László Nemzetközi Középiskolai Földrajzverseny szervezésében való közreműködés

Kurzus: Prezentációs technikák a földrajzban
Oktatók - témavezető: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens
Feladatok: bekapcsolódás a Jakucs László Földrajzverseny előkészítésébe, lebonyolításába, valamint tevékeny részvétel a középiskolai földrajzi feladatok adatbankjának létrehozásában.
Heti óraszám: 2-4 óra
Követelmények: Osztatlan földrajz tanár vagy MSc földrajz tanár szakos hallgató. Grafikai programok ismerete (Corel Draw, Adobe Illustrator), illetve angol nyelvismeret előnyt jelent.


4. Geomorfológia gyakorlatok oktatásában való részvétel

Kurzus - téma: Geomorfológia gyakorlat
Oktatók - témavezető: Dr. Kiss Tímea egyetemi docens
Feladat: Bekapcsolódás a geomorfológia gyakorlatok előkészítésébe és részvétel az ellenőrzésben.
Heti óraszám: 4-6 óra (megegyezés szerint)
Követelmények: kutatás és oktatás iránt komolyan érdeklődő, elkötelezett, megfelelő geomorfológiai háttértudással rendelkező hallgató.


5. Oktatási és kutatási feladatok segítése természetföldrajzi és negyedidőszaki témakörökben

Kurzus: Magyarország természetföldrajza, Negyedidőszak földrajza, Abszolút kormeghatározási módszerek, Sekélygeofizikai módszerek című kurzusok segítése, bekapcsolódás terepi és laboratóriumi kutatómunkába
Oktatók - témavezető: Dr. Sipos György egyetemi docens
Feladatok: Részvétel a kurzusokhoz kapcsolódó oktatási feladatok lebonyolításában, valamint bekapcsolódás a tanszéken folyó hazai és nemzetközi geokronológiai és negyedidőszaki kutatásokba. Segítségnyújtás a kapcsolódó programok lebonyolításában.
Heti óraszám: 4-6 óra
Követelmények: legalább BSc 2. éves földrajz, földtudomány, környezetmérnök, geográfus, földtudós, fizikus hallgató


6. Natural Hazard and Climate Change” valamint a XVIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia szervezésében és lebonyolításában való közreműködés

Kurzus: GMN434G Környezetmenedzsment, Magyaroszág természetföldrajza
Oktatók - témavezető: Dr. Szilassi Péter egyetemi docens, Dr. Sipos György
Feladatok: bekapcsolódás környezettudományi tárgyak előkészítésébe és oktatásába, valamint az SZTE Geoinformatikai Természet- és Környezetföldrajzi Tanszéke által 2023.03.23-24-ére szervezett „Natural Hazards and Climate Change” konferencia, valamint a 2023.05.17-19. között megrendezésre kerülő „XVIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia” előkészítésébe, lebonyolításába.
Heti óraszám: 2-4 óra
Követelmények: Msc környezetmérnök szakos hallgató. Angol nyelvismeret előnyt jelent.


Jelentkezés: a fenti helyekre pályázni a kitöltött jelentkezési lappal, valamint a kért mellékletek csatolásával lehet.

Határidő: 2023. február 15. (szerda) 12:00 óra


A jelentkezéseket elektronikus a szatmari.jozsef@szte.hu címre kell beküldeni “Demonstrátori pályázat” megjelöléssel!

Dr. Szatmári József
egyetemi docens
demonstrátori témafelelős

Friss Hírek

Friss hírek
2023. november 14.

Rendezvények, események

Rendezvények és események

Kövess minket

FacebookinstagramYouTube