Felhívás kooperatív képzésekre

Kooperatív képzés indult a TTIK-n mesterszakos hallgatóknak a 2020/21. tanévtől kezdődően!


Kooperatív képzésben teljesíthető mesterszakok:

környezetmérnök, földtudomány, geográfus msc és geoinformatika msc


A képzés célja, hogy a hallgatók a kötelező szakmai gyakorlaton túl, további, vállalati környezetben szerzett szakmai tapasztalatra tegyenek szert, mely elősegíti szakmai ismereteik, készségeik fejlesztését és javítja a munkaerő piaci elhelyezkedésük esélyeit.

A hallgatók a kooperatív képzéssel érintett félévekben egyidejűleg kötelesek teljesíteni a felsőoktatási intézményben előírt tanulmányi és vizsga követelményeket és a kooperatív partnernél végzendő gyakorlati munkát.

A kooperatív képzésben való részvételként elismerhető szakmai gyakorlat időtartama 2x4 hét összefüggő szakmai gyakorlat, félévente 120 óra. Ebbe az időtartamba nem számítható be a képzési programban előírt kötelező szakmai gyakorlat. A 40 munkanap teljesíthető egy vagy kettő félév alatt a vállalattal egyeztetett ütemezés szerint.

A kooperatív gyakorlat megkezdésének előfeltétele (mesterszak): 1 lezárt félév.*
*(Méltányossági kérelem beadható, ha a hallgató saját hibáján kívül nem teljesítette a feltételeket.)

A jelentkezés menete
  • felkeresni a partner vállalatot
  • amennyiben a cég fogadja a hallgatót, erről igazolást ad
  • a hallgató kitölti az 1. sz. mellékletben található jelentkezési lapot
  • a jelentkezési lapot a vállalati igazolással együtt leadja a Tanulmányi Osztályon
  • pozitív elbírálás esetén megkezdheti kooperatív gyakorlatát a vállalatnál

A kooperatív képzésbe bekapcsolódó cégek
  • azok a vállalatok, melyekkel szakmai gyakorlati kapcsolata van a Karnak
  • a hallgató is kereshet fogadó céget, amennyiben az megfelel az előírásoknak
A kooperatív partnereink listáját megjelenítjük a honlapon és folyamatosan frissítjük.

Érdeklődés, tájékoztatás

Szakmai kérdésekben:
  • környezetmérnök: Dr. Barta Károly, barta@geo.u-szeged.hu
  • földtudomány: Dr. Schubert Félix, schubert@geo.u-szeged.hu
  • geográfus msc és geoinformatika msc: Dr. Szatmári József, J.Szatmari@geo.u-szeged.hu

Adminisztratív kérdésekben (szerződéskötés):

Sümeginé Törőcsik Tünde, t.torocsik@geo.u-szeged.hu
Földrajzi és Földtudományi Intézet
Vállalati tájékoztató napokon, ekkor a cégek képviselőivel lehet ismerkedni, beszélgetni

Letölthető dokumentumuk:

Kooperatív képzési szabályzat: A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, a TTIK Tanulmányi Ügyrend: 3. sz. melléklete

A kooperatív képzésre történő jelentkezés a modulóban történik, a hallgatót fogadó, a Karral együttműködési megállapodást kötött kooperatív partnervállalat erre vonatkozó fogadó nyilatkozatának csatolása mellett.