Környezetmérnök képzések

KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc)


A 7 féléves képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket képesek felismerni és a kárelhárítási tevékenységet irányítani.

Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére; a természeti erőforrások ésszerű felhasználására, hulladékszegény technológiák kialakításának, azok működtetésének önálló megoldására. Képesek technológiai megoldásokat kidolgozni a hulladékok újrahasznosítására, a veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, általános ismeretekkel rendelkeznek a természet- és tájvédelem, a környezetpolitika területén, továbbá képesek mérnöki képzettségük és egy világnyelv ismerete birtokában hazai és külföldi szakemberekkel való kommunikációra és csapatmunkára. Alkalmasak a környezetvédelmi projektek tervezésére, szervezésére, ellenőrzésére és a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez. A megszerzett ismeretek birtokában alkalmassá válnak a képzés második ciklusban történő folytatására.


Szakfelelős: Prof. Dr. Farsang Andrea, egyetemi tanár


A második évtől választható specializációk (szakirányok):

• Általános, specializáció nélküli

• Élelmiszeripari

• Környezetállapot-értékelő mérnök

• Környezeti biotechnológus mérnök

• Környezettechnológus mérnök

• Levegőtisztaság védelmi mérnök


Levelező tagozaton:


KÖRNYEZETMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (BSc)


A 7 féléves Környezetmérnöki alapképzési szakot levelező tagozaton is indítjuk. A levelező tagozat követelményei és tanterve megegyezik a nappali tagozatéval, de az órákat pénteken és szombaton tartjuk. Így azok is részt tudnak venni a képzésben, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak.


Levelező tagozaton választható specializációk:

• Általános, specializáció nélküli


KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)


A 4 féléves képzés célja olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és irányítási ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése, akik képesek a meglévő, ill. potenciális környezeti veszélyek azonosítására, felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, ill. csökkentésére, továbbá kárelhárítási projektek irányítására. Megfelelő technológiai megoldásokat dolgoznak ki és alkalmaznak a környezeti szennyezések megelőzésére. Aktívan részt vesznek a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében. Közreműködnek a hazai és nemzetközi műszaki és természettudományos szakmai munkában, bekapcsolódnak közéleti tevékenységekbe, azoknak alkotó módon közreműködnek.

A végzett okleveles környezetmérnökök PhD. képzés keretében folytathatják tanulmányaikat.

Környezetmérnöki mesterszak keresztfélévben is indul, februárban, így azoknak akik januárba elvégezték az alapszakot nem kell várniuk egy félévet tanulmányaik folytatására.


Környezetmérnöki mesterképzésre való jelentkezés:

Kornyezetmernok_mesterszakra_valo_jelentkezes_2021

kornyezetmernoki_mesterkepzesi_szak

Felveteli_lap_2020_minta


Szakfelelős: Prof. Dr. Farsang Andrea, egyetemi tanár


Nappali tagozaton választható specializációk:

• Általános, specializáció nélküli

• Környezetállapot-értékelő

• Környezettechnológia


Levelező tagozaton:


KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (MSc)


A 4 féléves Környezetmérnöki mesterképzési szakot levelező tagozaton is indítjuk. A levelező tagozat követelményei és tanterve megegyezik a nappali tagozatéval, de az órákat pénteken és szombaton tartjuk. Így azok is részt tudnak venni a képzésben, akik a tanulmányaik mellett dolgoznak.


Levelező tagozaton választható specializációk:

• Általános, specializáció nélküli


Specializációk felelősei a Környezetmérnök BSc-n:

• Általános, specializáció nélküli: Prof Dr. Farsang Andrea, egyetemi tanár

• Élelmiszeripari környezetmérnök: Prof. Dr. László Zsuzsanna, egyetemi tanár

• Környezetállapot-értékelő mérnök: Dr. Barta Károly, egyetemi docens

• Környezeti biotechnológus mérnök: Dr. Rákhely Gábor, egyetemi docens

• Környezettechnológus mérnök: Prof. Dr. Kónya Zoltán, egyetemi tanár

• Levegőtisztaság védelmi mérnök: Prof. Dr. Bozóki Zoltán, egyetemi tanár


Specializációk felelősei a Környezetmérnök MSc-n:


• Általános, specializáció nélküli: Prof. Dr. Farsang Andrea, egyetemi tanár

• Környezetállapot-értékelő: Dr. Barta Károly, egyetemi docens

• Környezettechnológia: Dr. László Zsuzsanna, egyetemi docens


Ha kérdésed van, akkor vedd fel kollégáinkkal a kapcsolatot, akik segítségedre lesznek!


Környezetmérnöki BSc-vel és Környezetmérnöki MSc-vel kapcsolatos kérdések: Dr. Almási Enikő Eszter