4

Földrajzi és Földtudományi Intézet

Ismerd meg a Földrajzi és Földtudományi Intézet képzéseit! Az Intézet célja, hogy az itt tanulók széles körű ismereteket sajátítsanak el Földünkről, különösen a hazai táj fejlődéséről, sajátosságairól, társadalmi-gazdasági viszonyairól, a természeti és társadalmi környezetben lejátszódó folyamatok kapcsolatrendszeréről.

Kiemelt célunk olyan szakemberek képzése, akik képesek a földrajzi térrel, területiséggel kapcsolatos kérdések megoldására, tudásukat pedig a munkaerőpiacon is hasznosítani tudják. Mindezek mellett fontos küldetésünknek érezzük, hogy felelősségteljes, a XXI sz. környezeti és társadalmi kihívásait átlátni és kezelni képes polgárokat neveljünk. Ezért a kiemelt hangsúlyt kapnak képzésünkben az olyan össztársadalmi problémák, mint például a klímaváltozás, a környezeti konfliktusok, illetve a gazdasági és területi egyenlőtlenség.


Mit nyújt a Földrajz alapszak?

Az első három félévben természettudományi, társadalomtudományi, földrajzi és földtani alapismeretek fogsz tanulni, olyan tantárgyak keretében, mint például:

• globális környezeti problémák

• Föld belső folyamatai

• általános meteorológia

• népesség és településföldrajz

• térképészet

• a földrajz közgazdaságtani alapjai

• csillagászati földrajz

• EU alapismeretek

• geoinformatika alapjai

A példákból is láthatod, hogy igen széles körű, átfogó alapok segítenek majd abban, hogy el tudd dönteni, milyen irányban szeretnél tovább haladni, mi az, ami téged jobban vonz, érdekel, amit szívesebben tanulnál még részletesebben. A negyedik félévtől minden Földrajz BSc-s 4 lehetséges specializáció közül választ egyet magának. Így a törzsanyagon kívül – ahol megismerkedsz például Magyarország és Európa földrajzával, Földünk globális problémáival, környezetvédelemmel, menedzsment alapjaival, politikai földrajzzal stb. – széles körű szakmai ismereteket is elsajátítasz.


Mi vár rám a mesterszakon?

A mesterképzés célja olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek tanulmányozására, megértésére. A mester szintű oklevelet szerzett hallgatók széles körű tájékozottsággal rendelkeznek, biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak, problémamegoldó gondolkodásra képesek, komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást. Az itt végzettek képesek eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására. Jól felkészült, együttműködni képes munkatársai lehetnek munkacsoportjaiknak.


Tanárképzés is választható?

Igen, Intézetünkben lehetőséged van Földrajz-X szakos tanár osztatlan képzésben (3+1+1, vagy 3+2+1 év) is részt venni. A képzés célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben járatos földrajztanárok képzése, felkészítése. Az első három évben mind az általános, mind a középiskolai tanárjelöltek egységesen általános földrajzi ismereteket, természettudományi, földtudományi, természetföldrajzi valamint általános társadalom- és gazdaságföldrajzi ismereteket tanulnak. Az általános iskolai tanárjelöltek az első három év után 1, a középiskolai tanárjelöltek pedig 2 évet tanulnak, kiegészítve az első három év ismereteit olyanokkal (szakmódszertan, földrajzi praktikum), amelyek felkészítik és alkalmassá teszik a hallgatókat arra, hogy tudásukat képesek legyenek továbbadni, megtanítani. Emellett széles – az egész Földre kiterjedő – földrajzi tudást szereznek, megismerik továbbá a társadalom, a táj és a környezet mélyebb összefüggéseit. Az utolsó évben minden hallgatónak egy év szakmai gyakorlatot kell elvégeznie a közoktatásban. Olyan tanárokat képezünk, akik

• széles körű tájékozottsággal rendelkeznek,

• biztos és átfogó topográfiai ismereteket birtokolnak,

• problémamegoldó gondolkodásra képesek,

• komplex látásmóddal rendelkeznek, amely magában foglalja a természeti, a társadalmi-kulturális és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű földrajzi és környezeti gondolkodást.

A földrajz mellé a másik szak a Szegedi Tudományegyetem kínálatából választható. A Szegeden végzett földrajztanárok jelenleg is a közoktatás, ezen belül a

földrajztanítás meghatározó és mértékadó szereplői országos viszonylatban is.esza_felso_250x250
Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket