akad_20220506

Földrajzi és Földtudományi Intézet elnyerte a MTA Kiváló Kutatóhely minősítést

2022. május 4-én a Magyar Tudományos Akadémia a Kutatóhelyeket Minősítő Tanács javaslata alapján kiemelkedően magas színvonalú tudományos munkája elismeréseként az MTA által Kiválónak Elismert Kutatóhely minősítést adományozott a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének.

Az elismerést ünnepélyes keretek között Dr. Pál-Molnár Elemér intézetvezető egyetemi docens vette át.


Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés öt évig érvényes, és az Akadémia által kiírt kutatástámogatási pályázatok elbírálásakor előnyt jelent a minősítés birtoklása.

Az MTA Kiváló Kutatóhely minősítés megszerzésére 2021-ben kiírt pályázatra 112 kutatóhely adott be pályázatot. A benyújtott pályázatok mindegyikét legalább három független szakértő, majd az MTA tudományos osztályain belül alakított bíráló bizottság értékelte, és az illetékes tudományos osztály majd az MTA Kutatóhelyeket Minősítő Tanácsa (KMT) tett javaslatot a minősítés odaítélésére az Akadémia Elnökségének. A minősítést elnyerő kutatóhelyek jogosulttá válnak az MTA Kiváló Kutatóhely megnevezés, és az MTA Kiváló Kutatóhely logó használatára.


akad